Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Marcel Kolder

Marcel Kolder

2/4/2010 - Gekke Gerda

De hoge ambtenaar is ingefluisterd door zijn bureau. Hoe goed dit idee van de Gerda wel was, die fluisterde Gerda weer in hoe goed dit idee was. En Gerda, die vond het wel leuk. Had altijd met haar kuifje in het midden van de aandacht willen staan. Ik heb ooit zo een bureau ingehuurd voor een aantal vergelijkbare projecten. Dat resulteerde in prijswinnende media-uitingen in de jaren negentig. Twee keer wonnen we de prijs met het beste sociaal jaarverslag in Nederland. Een keer een nominatie. Drie jaar achter elkaar. Echter dit waren bladen voor het bedrijfsleven, waar de cultuur van de doelgroep helder was voor de opdrachtgever. Met een helder doel voor ogen, de kans verhogen dat het blad gelezen werd door de vorm én de inhoud. Ondanks de zenderdominantie van het medium in deze vorm. Het blad dus als ultieme verleider om de inhoud toegankelijk te maken. We maakten een roddelblad, een stripverhaal, een website. De Gerda verleidt echter niet. Met zo een divers cultureel Nederland als doelgroep én in grimmige tijden, waar de burger geconfronteerd wordt met vogelziekte, varkensgriep, Q-koorts, afslachten van geiten, kippen/antibiotica. En het afslachten van elkaar in de Haagse Politiek. Dat is een gegeven waar de directeur voorlichting LNV en Gerda niet omheen kunnen. Het is dus ongehoord om in deze bizarre tijden en uit de hand gelopen bio-industrie te verwachten dat burger en politicus deze navelstaarderige grap begrijpt. Je beste amigo is je imago zie ooit een oude leraar van me. Maar als je imago zo belabberd is, dan moet je je niet als amigo opstellen, als de Gerda. Les is helder. Het gaat niet over politici in beeld brengen met overheidsgeld. Het gaat om fatsoen. Goede communicatiecampagnes zijn heel goed mogelijk bij de overheid. Ik ken er vele. Stond ook aan de wieg van enkele. Mijn epistel gaat over dit ene voorbeeld 'de Gerda' en niet meer. De ondertoon is die van een kritische vakgenoot die zich zorgen maakt over deze 'beginnersfouten'. Verder weet iedereen dat het niet werkelijk gaat om het imago van Gerda, LNV. Het gaat om het imago van de overheid. Gevoed door de punten die ik opnoem. En als het over bio-industrie, Q-koorts, vogelziekte of aanverwante zaken gaat is het voor de meeste burgers helder. De overheid doet niet genoeg, niet op tijd, et cetera. Daar zijn voldoende onderzoeken over. Ik veroordeel niet. Maar verbaas me over wat de directeur voorlichting, Gerda en onze de communicatieadviseurs is overkomen. Want zo lijkt het een beetje. Het is ons 'overkomen'. Het ligt aan aan het timing, aan de politiek, aan ... De vinger gaat altijd naar de 'onverwachte externe omstandigheden'. Zonder mea culpa. Tekend voor de communicatieprofessional. Waar is de accountablity gebleven? Of de boodschapper moest worden omgebracht in dit geval? Denk het niet. Of Gerda moet opstappen? Ook niet. Maar ik hoop dat heel veel vakgenoten weer inzien dat communicatie een vak is. En geen spelletje. O, en de kop van dit artikel. De gekke paardenziekte. Die stamt uit het eind van de 19de eeuw. Een ziekte die paarden opliepen. Briesend rondtolden. Rondkolderden. Het gezegde 'de kolder in de kop' is toen geboren.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/3/2010 - Almere wordt Culturele Hoofdstad in 2018, zo is het!

Het is zover. De verkenning is gedrukt. De aanzet tot het bidbook Almere2018. Het resultaat is adembenemend. Het boek ligt voor ons. Op de website www.almere2018.eu kunt u het downloaden. Almere heeft hiermee al een grote stap gemaakt. Zoveel Almeerders en Almeerse instellingen hebben hieraan meegewerkt. Almere heeft met deze verkenning een stap gemaakt die uitermate positief is voor de kansen van de stad om zich op sociaal cultureel gebied vanaf nu te ontwikkelen en in 2018 cultureel hoofdstad te worden. Almere is volgens de onderzoeker Bert van Meggelen kansrijk omdat Almere uniek in zijn soort is. Newtown, groen, anders, talentvol en jong, vooral jong. En natuurlijk omdat burgers en bedrijven dit hebben geinitieerd. Het burgerinitiatief Almere2018 is vier jaar geleden gestart en heeft honderden wellicht duizenden burgers en bedrijven betrokken bij de ideeën. Binnen en buiten de stad. In dit boek staat alles nog een op een rij en nog veel meer. Ruim 150 mensen en organisaties hebben meegewerkt, gepraat en ontwikkelt aan dit werkstuk. Wat onze initiatiefgroep betreft: Chapeau. We staan pas aan het begin. Maar wat mooi is dit plan. Vooral omdat het uit de stad komt. Almere2018 is van de burgers. Almere2018 is wat burgers willen. Programmalijnen Voor de verkenning zijn meer dan 150 gesprekken gevoerd met burgers (waaronder uiteraard het burgerinitiatief Almere2018), maatschappelijke en culturele organisaties en het bedrijfsleven. In de gevoerde gesprekken zijn thema’s aangedragen die leven in de stad: het Almeerse landschap, Almere als New Town, burgerparticipatie, jongeren in Almere en de maatschappelijke en culturele schaalsprong. Op basis van die thema’s is een eerste aanzet gemaakt voor een aantal programmalijnen. De uitwerking van de programmalijnen laat een breed scala aan onderwerpen zien, en niet alleen over kunst en cultuur. Conclusie Uit de verkenning blijkt dat Almere iets uitzonderlijks te bieden heeft en een goede kans maakt als kandidaat Europese Culturele Hoofdstad. De thema’s sluiten nauw aan bij de gestelde beoordelingscriteria van de jury: een culturele hoofdstad moet iets speciaals te bieden hebben, het programma moet een Europese dimensie hebben en de culturele hoofdstad moet er voor alle bewoners zijn. Ook beoordeelt de jury de kandidaat-steden op de aandacht die wordt besteed aan jeugd en jongeren en op de vraag in hoeverre een stad de titel ook echt nodig heeft. Van Meggelen adviseert om de volgende stap te zetten en een bidbook te laten maken, omdat het ook zijn waarde zal bewijzen als de kandidatuur om welke redenen dan ook niet wordt gehaald. “…In al die gevallen zal het bidbook zijn bruikbaarheid niet verliezen. Het kan dan dienen als het cultureel-maatschappelijk document met de culturele en sociaalculturele strategieën voor de middellange termijn. Ook dan zal het mogelijk zijn met het bidbook activiteiten aan te jagen, (burger)participatiemodellen te oefenen en culturele projecten op te zetten.”
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/1/2010 - Versus de joviale populist

Een beetje kloof tussen burger en politicus is niet erg. Zelfs zeer gewenst. Omdat afstand tussen burger en politiek op een bepaalde manier noodzakelijk is. Dit vertelde Minister Nicolai een tijdje geleden. Eigenlijk ging dit verhaal van de minister over het fenomeen dat de politiek op wat meer afstand van de burger wilde opereren. Wat meer oogkleppen zou de politiek goed doen. Niet te snel overal op in gaan. Op elk akkefietje, zijspoortje en elke burgervraag. Vanuit het thema burgerparticipatie of burgerinitiatief. Geef het maar een naam, zolang er maar het woord burger in staat. Ik merk dat burgerinvloed bij populisten een illusie is. Populisten M/V laten zich niet (bij)sturen. die hebben hun eigen doelen, waarden, ego's, denkbeelden en frustraties. En die ego's zoeken lotgenoten op, partijgenoten, ja-knikkers en de blauwe jasjes in de tweede laag (ik hoop dat u toevallig geen blauw jasje aan heeft, een bruin jasje is beter). Het is een vorm van half-vraagsturing. De populist ziet zichzelf als verlengstuk van de burger. Keer op keer hoor je dezelfde groef in de plaat: 'We spreken de taal van het volk. We zijn het volk.' Vraag je om inhoud krijg je steevast in het schimmige debat: 'Ach, het is toch een beetje brood en spelen.' Het is een schijnbare steun van de populist. Om bang van te worden. Want de geschiedenis wijst uit dat veel beloften niet worden nagekomen. Een buitenlands voorbeeld. Berlusconi? Zou na de aardbeving alle dorpen binnen korte tijd herbouwen? En ga zo maar door. In ons kikkerland lopen ook een aantal Berlusconi's en Berluscona's rond. Een binnenlands voorbeeld? Ik kijk wel uit. Dan krijg ik al die ja-knikkers achter me aan. En al die slijmjurken. Sorry, ik bedoel slijmjasjes. De nieuwe populist, ik noem hem voor het gemak Judas (omdat de definitie 'de man die het bloed onder de nagels van zijn opponenten vandaan haalt' zo een lang woord is dat ik dit mijn lezers niet kan aandoen). Van nieuw populisme is sprake als er een probleem op tafel ligt waarover de Judus niet op een onafhankelijke basis en beargumenteerde manier een beslissing over wil nemen. Ze kunnen het namelijk wel. Maar ja, dan ben je geen nieuwe populist meer. Lekker judassen. zo leuk. En dat is het probleem. De nieuwe populistische politiek mist gezamenlijkheid. Het samen oplossen, het samen doen. Het is immers makkelijker iedereen te schofferen dan te kijken naar wat de beste oplossing is voor het probleem. Wat me verder opvalt is dat de judassen of de jodokussen (eigenlijk ook wel een goed naam) dingen beloven die ze niet op kunnen oplossen, omdat ze die helemaal niet willen oplossen. Het is verkiezingsretoriek. Gebaseerd op angst. Angst voor de burger. En daardoor de burger angst aanpratend. Een vicieuze cirkel. De joviale populist heeft allang afgedaan. Het spel wordt allang niet meer joviaal gespeeld. Ze hebben angst voor de eigen politieke carriëre omdat ze door de judas wordt ingehaald. Een goed politicus dient de burger serieus te nemen, wetend wat de sentimenten zijn, maar zich niet populistisch gedragen. Het pluche van de oude joviale populist verslijt langzaam. Het pluche van de Judas is van diepzwart leer. Burgers willen maar al te graag afstand van deze judas-politiek. Maar ze worden gemanipuleerd. Burgers willen van nature al eigenlijk helemaal geen politiek en al zeker geen populisme. Ze willen oplossingen en daarbij helpen. Gezamenlijk oplossingen zoeken, desnoods zonder de politiek. De nieuwe populist wordt gelukkig vanzelf een oude populist. En het zwart leer wordt vanzelf pluche.. Kijk naar Berlusconi. De tijd lost het op. De tijdskromme gaat steeds sneller voor deze oude rakker. Het wordt tijd dat burgers zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hernieuwd burgerschap. Maar dan op de voorwaarden van de burger. Met de politiek op flinke afstand. Tenzij er een politiek opstaat dat echt wil gaan samenbouwen. Anders blijven ze maar in hun eigen achterkamertjes. In hun eigen verdonkhoekjes. Ik ben klaar met het gejudas. Er zat toch wat goeds in de woorden van Nicolai. Afstand creëren tussen politiek en burger. Maar de oogkleppen zou ik eerder aan de burger schenken.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

7/1/2010 - Uberdesign und 'going dutch'

De creatieve industrie is al langer het speerpunt van het kabinet. Met alle macht doen het designstel Ronald P. en Maria V. -met dank aan de crisis - flinke financiële toezeggingen aan onze creatieve industrie. In de hoop dat ‘wij creatieven’ de economie uit het slop trekken. Ronald en Maria koersen met hun fondsen richting groen design als Cradle to Cradle van de Duitse designer-ingenieur Michael Braungart en collega William McDonough. Zelf kom ik uit Almere en ben hard bezig de stad naar een next level te brengen. William en Michael hebben al flink verdiend aan het virtueel duurzamer maken van Almere. Topverkopers die mannen. Want de stad droomt er alleen nog maar van. Van de Almere Principles. De groene principes om de stad van de toekomst te bouwen. Al het goede lijkt sowieso uit Duitsland te komen. Duitsland is enorm aan het opkomen als gidsland op het terrein van kunst, design, cultuur en innovatie. Nederland is komend jaar partner tijdens culturele hoofdstad van Europa Ruhr 2010 en aanwezig bij de presentatie van design, mode en architectuur in de Berlijn. Waarom is Duitsland en specifiek Berlijn zo aantrekkelijk? Dat komt – volgens de NRC next van 6 januari jongstleden omdat de oude vrijplaatsen van Amsterdam nu te vinden zijn in Berlijn. De stad is veel toller. Wat me persoonlijk op mijn laatste trip opviel is dat Berlijn zo goedkoop is, restaurantjes absoluut nog te betalen zijn en ik in de metro geen controleurs ontdekte en daarmee dus gratis zijn. ‘Going Dutch’ vrij vertaald. Daarbij komt dat door de leegstand na de Wendung de huurprijs van ateliers en wonen goedkoper is dan elders. In Berlijn verblijven betekent financieel onafhankelijker, omdat je met weinig veel verder komt als creatief. De vraag is kunnen we hier wat van leren. Ik denk het niet. We zijn geen Amsterdam of Berlijn. We zijn geen designstad zoals Eindhoven of Helsinki. Dus ben ik bang dat we zelf met iets unieks aan de slag moeten. Een aantal grote harige, stoutmoedige initiatieven zullen zeker helpen. Almere wil cultureel hoofdstad van Europa worden in 2018. Ronald P. heeft zich daar al positief over uitgesproken. De Olympische spelen naar onze regio halen? Ook dat zou een impuls kunnen zijn. Zolang we dan maar duurzame stadions gaan bouwen. Zodat de virtuele droom van Almere niet bij een natte droom blijft. This content is copied from MINDZ.com. Read more: http://www.mindz.com/profiles/marcelkolder/blogs/marcelkolder_Weblog/2010/1/11/Uberdesign_und__Going_Dutch_#ixzz0cLGNUwSz
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

4/11/2009 - Flowland en creative cities organiseert Doe-het-niet-zelf

Ruim 70 creatieve ondernemers uit Almere en omstreken zijn maandagmiddag 26 oktober tijdens het Doe-het-niet-zelf onderdeel op het netwerkevent Geef creativiteit ruimte met elkaar verbonden. Vraag en aanbod van de deelnemende ondernemers werd op het event op een glazen profielenmuur in kaart gebracht. Dit 'glazen netwerk' was de fysieke weergave van de online Doe-het-niet-zelf matchmaker, waar deelnemers al vooraf aan het event werden gematched. Doel van het -virtuele en fysieke- netwerken was creatieve ondernemers bij elkaar te brengen om (gratis) klussen voor elkaar te doen. Netwerken door te werken zeg maar.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

15/10/2009 - Almere, Almere, mijn stad, mijn verlangen, mijn schaalsprong

Het heen en weer schieten van verlies naar verlangen, en van verlangen naar verlies, zijn de congestieve ingrediënten van Almere’s identiteit. Het is een rat race waarin Almeerders opgesloten lijken. Opgesloten op hun eiland. Waarbij de melancholie van hun verleden, van het oude land, verknoopt raakt met postmoderniteiten en individualisme. Wat nu. Het collectief reïncarneert continu het stedelijk landschap van oud- naar nieuw land. Het zichtbaar gemis van een roemrijk verleden en civilisatie hebben Almere bijzonder vatbaar gemaakt voor de wijze waarop men zich in de stad nestelt. Haar identiteit vorm geeft. Middenstandsfamilies en haar vooroordelen staan centraal in de meningsvorming rondom de ontwikkeling van de stad en haar uitbreidingen. De exclusieve locus van Almere en de zichtbare verbintenis als dubbelstad met de metropool Amsterdam creëert dromen, mogelijkheden en angsten. Een sterk besef van verandering toont dat de twee-eenheid en het verlangen naar een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere zich op de grens van een omvangrijke transformatie beweegt die haar in veel verschillende richtingen kan stuwen. Ik kijk naar Almere Poort en naar IJburg. Naar het IJland ertussen. De verbinding tussen de siamese tweeling. Droomstad en werkstad. Maar met een droom dat de buitendijkse plek in het vertroebelde meer een mooi meanderend gebied wordt, cradle 2 cradle, duurzaam, met water, pleintjes, eilandjes in de oude Zuiderzee, met verbindingen, bruggen naar verwachtingen, met een variëteit aan kleurrijke en veelsoortige gebouwen. Almeerse fjorden. Amsterdamse fjorden. Stadsbestuur, Landsbestuur, Provinciebestuur laat u inspireren door de Almeerse mens en haar liefde voor de weidse natuur. Door Antoni Gaudi of door Le Corbusier en Frank Lloyd Wright. Maak betere pleinen en parken, integreer natuur en cultuur met organische vormen. Vergeet de Berlijnse Muur en het staccato aan eenvormigheid. Kies voor Hundertwasser of Himmelblau. In een holistisch geheel. Kies nadrukkelijk niet voor de ego-trips van individuen. Kies uiteindelijk voor samen met de bewoners van Almere en IJburg voor ontwerpen van menselijke maat met allure. Het gaat immers niet enkel om meer, maar vooral om anders.' Laatst zag ik de eerste ontwerpen rond de schaalsprong. Almere2.0. De gemeente Almere heeft geluisterd. Ik ben gerustgesteld. De dialoog is op gang. Chapeau.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

23/9/2009 - Vele Almeerders steunen Almere2018 culturele hoofdstad van Europa

Honderden Almeerse burgers, bedrijven en instellingen staan pal achter het initiatief om cultureel hoofdstad van Europa te willen worden. Het college heeft, na een burgerlobby van bijna vier jaar, het initiatief omarmd. De raad met ruim tweederde (een enkele oppositiepartij daargeloaten). Het bestuur ziet vele kansen voor de stad. Op alle vlakken, niet enkel cultureel maar ook economisch. De middenstand krijgt in dat bewuste jaar en de jaren daarvoor en daarnaar te maken met een flinke omzetverhoging (cultureel hoofdstad Linz09 in Oostenrijk ziet een verdubbeling qua omzet, terwijl het eigenlijk een crisisjaar is). Het stadsdebat dat op 16 september jongstleden plaats had over de toekomstige cultuur in onze stad trok massaal de aandacht. Waar normaal 50 tot 60 man/vrouw op afkwamen, bleek dat de middenzaal in het theater te klein bleek afgelopen woensdag. Meer dan 350 mensen kwamen af op de bekendmaking van Annemarie Jorritsma dat het burgerinitiatief wordt omarmd. Een aantal unieke ideeën liggen hieraan ten grondslag. De Europese handleiding om kandidaat te worden stelt dat een stad tegenwoordig niet haar ‘geërfde cultuur’ aan de man brengt, maar dat het juist gaat over wat de stad binnen de gestelde termijn wil worden. Dus niet wat je bent. Verder staat er als tweede doelstelling in dat burgers betrokken worden bij de kandidaatstelling. In ons geval is dat eigenlijk andersom. Burgers betrekken de gemeente bij het initiatief. Verder is het rendement voor de stad om te werken aan de culturele ontwikkeling enorm. Elk miljoen wordt verdrievoudigd. Als de stad er 10 miljoen in steekt (vanaf 2014 - als je zeker bent als stad dat je culturele hoofdstad wordt), steken andere partijen er (laat de afgelopen 10 jaar zien) 30 miljoen extra in. Voornamelijk uit het bedrijfsleven en Rijk/provinciale overheid. Nederland krijgt sowieso in 2018 een Culturele hoofdstad toegewezen. En om heel eerlijk te zijn zie ik dat rendement en een blijvende culturele ontwikkeling liever naar onze stad gaan dan naar Den Haag of Utrecht. In Almere valt nog het meest te ontwikkelen. Culturele hoofdstad worden betekent voor Almere dat eindelijk cultuur de aandacht krijgt die het verdiend. Zodat de culturele infrastructuur in Almere, samen met de burgers, wordt versterkt. En niet enkel in gebouwen, maar ook in het investeren in de zachte kant van de stad. Investeren in jong talent, investeren in de bestaande stad, investeren in de wijken. Dat kan omdat burgers meesturen in het proces. Verder staat hieronder onze website, waar al honderden Almeerders steunbetuigen of donateur zijn (voor het symbolisch bedrag van 20,18 €). http://www.almere2018.eu/donateurs
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/9/2009 - Going for European Capital of Culture

Burgemeester Jorritsma maakte 16 september bekend tijdens de conferentie ‘Almere als creatieve stad’ dat het college van B en W samen met het burgerinitiatief Almere 2018 de stad Almere wil nomineren voor de Europese culturele hoofdstad in 2018. ‘Wij schatten onze kansen hoog in. Almere heeft bijzondere en unieke troeven in handen waarover de andere kandidaatsteden niet beschikken’, aldus burgemeester Jorritsma. Jorritsma noemde hierbij de thema’s: het burgerinitiatief Almere2018, Almere als New Town en de Schaalsprong. Marcel Kolder van het burgerinitiatief Almere 2018 reageert: ‘Het is kenmerkend voor de innovatiekracht van Almere dat zij het lef heeft samen met haar burgers plannen te willen maken voor deze culturele interventie. Almere2018 bestaat uit honderden inwoners en bedrijven die geloven in de ontwikkelkracht van Almere. Wij zien dit stoutmoedige idee als voorwaarde voor een diverse en rijker geschakeerde stad. Almere heeft dit nodig. Eigenlijk meer dan alle andere kandidaat-steden bij elkaar.’ De gemeente Almere heeft Bert van Meggelen (intendant van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001) gevraagd om een gezamenlijk plan van aanpak te maken. Er wordt een intensieve verkenning uitgevoerd in de vorm van het atelier ‘Almere Culturele Hoofdstad 2018’. Dit atelier brengt alle betrokken en experts bij elkaar en onderzoekt de mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van Europese Culturele Hoofdstad 2018. Op basis van de uitkomsten van dit atelier doet het college begin volgend jaar een voorstel aan de raad over de officiële kandidaatstelling in 2012. Burgerinitiatief Almere 2018 Sinds 2006 werkt een groep geïnspireerde Almeerders aan een droom. Zij zien New Town Almere als de ideale kandidaat voor de Europese culturele hoofdstad 2018. Deze groep heeft zich inmiddels verenigd in het burgerinitiatief Almere2018 onder leiding van Marcel Kolder. De gemeente Almere is enthousiast en omarmt het initiatief van harte.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

29/8/2009 - Messerschmidt

To hit the streets in 2010, the i MiEV will have a driving range of 100 miles on just one seven hour charge from a common household outlet.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/8/2009 - Road Movie ontwikkelt voor klant als viral ...

In een serie monty phyton-achtige en absurde filmpjes gaan we het merk ASLBiSL - een methodiek voor beheer van ICT en business 'rebranden' in de markt. Mijn klant's partners in dit project zijn ondermeer Ordina, Achmea, ASR, Capgemini en de Politie.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/8/2009 - Linz, culturele hoofdstad van Europa

Samen met mijn gezin zijn we op werkbezoek en vakantie geweest in en rondom Linz. Linz is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Met eigen ogen aanschouwd hoe het imago van Linz is veranderd van een arbeidersstad en hoogovensstad met een naziverleden (Hitler is daar in de buurt geboren en het concentratiekamp Mauthausen ligt daar om de hoek) in een vrolijke gelaagde diverse culturele hoofdstad. Er is op alle gebieden afgerekend met het negatieve imago. Zo rijden al het publieke verkeer (taxi's, bussen) op aardgas. Schijnt het zo te zijn dat ze nu het schoonste drinkwater van Europa hebben en zijn ettelijke culturele instituten gevestigd en gemoderniseerd. Verder is er elke dag wel een festiviteit en is elke buurt van de stad betrokken bij het 'feestje'. Wat er na 2009 overblijft is een cultureel rijkere stad. Maar ook de ondernemers die ik heb gesproken zijn laaiend enthousiast. De omzet vertweevoudigde in het eerste halfjaar. Chapeau.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/6/2009 - Almere 2018 wint promotieprijs

In de krant: 'De promotieprijs van de Stad Almere werd door burgemeester Annemarie Jorritsma zaterdagmiddag uitgereikt in bioscoop Utopolis. Initiatiefgroep Almere 2018 nam vol enthousiasme hier de Promotieprijs in ontvangst. De prijs werd uitgereikt tijdens de startbijeenkomst van Het Geheim van Almere, de campagne die stadsgenoten ervan moet overtuigen zich aan te melden als ambassadeur van de stad. Toch was er dit jaar al een nieuwe draai gegeven aan de prijsuitreiking. De aanwezige ambassadeurs en kandidaat-ambassadeurs kozen door middel van een stemkastje de winnaars. Bij de instellingen kozen de 250 bezoekers voor Almere 2018, een groep vrijwilligers die er naar streeft Almere tot culturele hoofdstad te laten bombarderen in 2018. De initiatiefgroep liet de Stichting Holland Triathlon en de organisatie achter popfestival ZAND achter zich. Kort nadat Marcel Kolder namens Almere 2108 het beeld van Frans van de Ven in ontvangst nam, verscheen de foto van Martin Ort op het bioscoopscherm. De directeur van winkeliersvereniging OVSA gaf fotograaf Mona Alikah en journalist Peer Ulijn het nakijken en volgt Paul de Leeuw en Ali B. op als winnaar van de prijs.'
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

6/6/2009 - We zijn wat we hebben

Na een avond met wat goede vrienden merkte viel me op dat we eigenlijk zijn wat we hebben. Dat klinkt erg materialistisch, maar het blijkt wel zo te zijn. Voor het gemak valt het 'hebben' van talent ook onder dit denkbeeld. Ik heb het in een overzichtelijk plaatje neergeschreven. Uiteraard kun je nog van alles erbij bedenken. Van automerk tot geloof. Gek eigenlijk. Of toch niet?
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

1/6/2009 - QR scan is fantastisch

Als je dit label scant met bijvoorbeeld je iphone en BeeTagg (applicatie) kom je vanzelf op de site van Almere2018.eu Deze techniek heet Qreading. Je kunt deze tags op gebouwen plaatsen, op producten. Met je mobieltje scannen en je zit op de site van de tag. Leuk voor citytrips, musea, architectuur, je verzint het maar. The sky is the limit en een kind kan de was doen. Zo heb ik ook een tag gemaakt voor www.marcelkolder.nl, maar daar zit je al op ;-)
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/5/2009 - Andries Greiner gedeputeerde Flevoland beschermheer Flowland

Andries Greiner over het initiatief Flowland waar ik met 6 andere creatieve bedrijven de trekker van ben, met als doel om de creatieve industrie in Flevoland op een 'next level' te krijgen. Hij stelt in zijn speech: 'Jaarlijks - op het Flevopenningengala - mag ik wat gedachten uitspreken over een aspect van de Flevolandse economie. In 2006 was de titel van mijn bijdrage "Flevoland: creatief, innovatief, digitaal". Ik had wat cijfers verzameld en ontdekt dat in Flevoland het percentage banen in de creatieve industrie tweemaal zo hoog is als landelijk en dat er met name in Almere sprake is van een spectaculaire groei, zelfs hoger dan in Amsterdam. Dat is een positieve constatering, maar die moet wel opgevolgd worden door stimulansen, ook van de provincie. Concreet leidde het tot de opdracht aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bij de zgn. clustervorming ook de creatieve industrie een plek te geven, zowel in de zin van het scheppen van een netwerk als het leggen van verbindingen tussen de traditionele industrieen en de creatieve sector. In november 2008 was in het WTC Almere een grote bijeenkomst die de start van het cluster, dat inmiddels de treffende naam Flowland draagt, markeerde. De vonken spatten er op die bijeenkomst van af. Aan het einde ervan kon ik de vergelijking maken met een zelfde soort bijeenkomst in een andere provincie. Ik wilde een genuanceerd compliment maken, maar ik zei spontaan tegen de deelnemers: Jullie zijn geweldig, daarmee doelend op zowel het enthousiasme als de inzet die ze er aan de dag legden. Nu zijn er al Flowlandcafes in Almere en Lelystad. Ik hoop dat ze zowel hecht en divers worden, maar ook dat er velerlei samenwerkingen ontstaan. Zo kunnen we elkaars bedrijven helpen opbouwen en de "gevestigde orde""concurrentie bieden. Veel succes gewenst!' © 2009, Andries Greiner, Gedeputeerde Economische Zaken Flevoland
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/5/2009 - Met mijn lief naar Berlijn geweest

Ik wil deze foto mijn lezers niet onthouden. Trabantjes zijn daar weer helemaal 'hot'. Geen nieuw design. DDR design wordt gekoesterd. En touristen zijn er dol op. Hier staat het ronkende karretje (onze taxi) voor het holocaustmonument.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

15/5/2009 - Ik ben een Edgeling dus ...

Ook ik ben een edgeling. Net gehoord op twitter van Stowe Boyd uit Manchester. Edglings share a common base of perceptions about the world and our place in it that transcend the media market, and form what I think of as the basis for a future metaphysics, or, at the least, a new worldview. I have written about the central propositions of web culture before (see Rebooting, and The Rise of Web Culture and Its Enemies, for example), and I believe that the rise of web culture is perhaps the greatest hope that humanity has for a better, or at least survivable, future. Here's some thoughts on the emerging characteristics of web culture: the glue that holds Edglings -- and through them, everything else -- together: - Bottom-up - egalitarian Objective - Impartial - Subjective - Partial Networks - Post-nuclear networks - Regionalism - Participative Culture Multicultural - Exploitative - Restorative - Sustainable - Decentralized - Enigmatic - Nature based
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

29/4/2009 - lintjesregen

Drie goede kennissen van mij kregen van Annemarie een lintje. Nu zijn er bij elkaar 5 mensen die aan Almere2018 werken met een lintje. Van Ridder tot schildknaap. Er zijn zelfs nog penningen bij. Het kan geen toeval zijn. Er zijn heel veel passievolle vrijwilligers rond ons heen. Hare majesteit heeft het behaagt ze allen te belonen. Op de foto twee nabije buren van ons.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

26/4/2009 - Komt allen op 9 mei a.s.

Op 9 mei vindt in de Schouwburg van Almere de succesvolle 3e aflevering plaats van “onze Voortuin”, een prikkelend en gevarieerd cultureel programma over de identiteit van de stad Almere en haar stedelingen. De voortuin is een metafoor voor de relatie tussen de inwoners van de stad en de stad zelf, maar ook voor de stad Almere in haar eigen omgeving. De voortuin is het gebied dat privé is, maar ook gedeeld wordt met anderen. Zoals de stad Almere haar eigen identiteit heeft, maar ook niet los gezien kan worden van de Flevopolder en Amsterdam. Woekeren. In “onze voortuin” van 9 mei staat het thema “woekeren” centraal, het programma bestaat uit muziek, performance, lezing en debat. Woekeren kan in Almere op veel manieren. Tierig, welig en parasitair. Tevens zal op deze middag de voorbereiding worden voortgezet van de verkiezing van de mooiste voortuin van Almere. Bezoekers van de tweede aflevering noemden het programma “niet te missen” en wederom een “pareltje”. Is het kunst, is het kitsch, of is het uniek. Dadaïsme in je voortuin. Het kán in je voortuin. Het cultureel café wordt elke aflevering muzikaal omlijst en opgeluisterd door De Tuinkabouters, die ook het speciaal gecomponeerde Voortuin Lied ten gehore bracht naast het woeker-lied... Na afloop is er gelegenheid om in Waterfront nog een glas te nuttigen. Performers, redactie en ondersteuning: Jolle Roelofs, Klaar van der Lippe, Marcel Kolder, Barry van het Padje, Peter Swinkels, Bart Stuart, Jetty Ris, Arnold Reijndorp, Johan Bouwmeester.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

25/4/2009 - Stoer

Dacht ik nu net dat er voor mijn gehandicapte dochtertje niks stoers te vinden is, zie ik dit op een site staan. Stoer en design. De wereld wordt weer wat leuker voor mijn kleine meid. Ik denk dat ze voor de rupswielen gaat. DeHummer onder rolwielers. de Pappie wil eigenlijk de dutch design variant - van Toyota, een soort Priusje. We komen er wel uit met zijn tweeën.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

25/4/2009 - Museum of contemporary African Art and more

Ik was afgelopen maandag op de preview van de deze tentoonstelling in het grootstedelijke paviljoens te Almere. Sprak de kunstenaar Meschac Gaba kort. Over zijn fascinatie voor geld, voor Afrika en voor living spaces. Chapeau een groot artiest aan de vooravond van een wereldcarriere (als je van carriere kan spreken bij performers).
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/3/2009 - Ich bin ein Berliner

Net met mijn lief een kleine week op studiereis naar Berlijn geweest. Wat een stad. Wat een geschiedenis en wat een explosie van cultuur en creativiteit. De 'place to be' als je in de culturele sector wil meetellen. In mijn gedachten neem ik de kwaliteiten van Berlijn mee naar Almere. Eens kijken wat we kunnen toevoegen aan Almere als we kijken naar de snelle groei na 'die Wendung' in de jaren negentig. Ik raad iedereen een lang weekend Berlin aan. Met de trein in een kleine zes uur in het hartje van deze creatieve stad. Frank O. Gehry ontwierp tien jaar geleden deze spectaculaire binnenkant van de DC bank. Vanuit de hal van het gebouw kijk je uit op het atrium. Een glazen dak in de vorm van een spinneweb verlicht de ruimte. Middenin het atrium hangt een van glas en staal gemaakt soort paardenhoofd. Hierin is het auditorium gevestigd.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/3/2009 -

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/3/2009 - Opkikker

Afgelopen donderdag was ik vrijwilliger met mijn landrover bij een superopkikkerdag. Chronisch zieke kinderen en kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun gezin (50 gezinnen op centerparc de Eemhof) genieten dan van een feestdag vol spannende dingen. Ze kunnen helicoptervliegen, over een 4x4 baan op strand Horst rijden met landrover en 'tank'. Een elfje of popidool worden en heerlijk eten. Eigenlijk een dagje verwend worden zonder zorgen. www.opkikker.nl Dankbaar vrijwilligerswerk dus. Ik kom elke keer weer gelauterd terug.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

10/3/2009 - Flying high - mijn dochter haalt vliegvaardigheidsbrevet in Lelystad

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/3/2009 - Almere2018 website genomineerd

Waarom komt Almere2018.eu in aanmerking voor de Grand Prix Webcommunicatie? De website is het belangrijkste wapen in het gevecht om de nominatie tot Culturele Hoofdstad 2018. Zonder een cent budget en met alleen maar vrijwilligers is www.almere2018.eu in het leven geroepen. Maar de site heeft verstrekkende gevolgen en Almere 2018 is dan ook vastbesloten te winnen. De website is een groeiproject. Op stapel staan nog een in het Engels vertaalde website, een fora en filmpjes. Over tien jaar is het een megasite, want dan zijn we de Culturele Hoofdstad van 2018.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/2/2009 - Merkholisme in roerige tijden

In de huidige turbulente tijd en ecomische ‘dip’ is een rotsvast vertrouwen en geloof in de eigen onderneming, de strategie, de medewerkers, de dienstverlening, de waarden en normen en merkkracht essentieel voor overleven. Juist in deze tijd komt de werkelijke ‘waarde’ van een onderneming naar boven. Heb je die niet of te weinig, dan zal er een moeilijke tijd komen. Management en medewerkers zetten nu alle zeilen bij te zetten om de storm te trotseren. Bij veel krachtige organisaties lukt dat. Deze ondernemingen hebben de merkidentiteit tot in de wortels van de organisatie doorgevoerd. En deze investering levert ze geen windeieren. De beleving van het merk en haar voornaamste drijfveer – de passie achter het merk - ligt dan namelijk zo diep in deze organisaties verankerd dat zij flexibel kan inspelen op veranderende markten. Deze organisaties zijn zich bewust van het feit dat ‘mensen-diensten-leveren’. In het proces van het leveren van klantbeloften zijn het de medewerkers degenen die derhalve het merk maken, de merkpassie uitdragen en hun voelhoorns in de markt houden. Recent onderzoek1 laat zien dat een sterk merk een veel grotere aantrekkingskracht heeft op mensen dan de inhoud van een functie of bepaalde arbeidsomstandigheden1. Factoren van belang zijn de prestaties in de branche, het gedrag van medewerkers, de bedrijfscultuur en een uitgesproken topman. De zogeheten ‘moments of truth’, de berichtgeving in de media over incidenten in dienstverlening, niet te vergeten. Om een krachtig merk te zijn en dit voor elkaar te krijgen is een oplossing om medewerkers te standaardiseren om ‘brandbelievers’ te worden (volgens het Angelsaksisch model). Echter, omdat het in ons deel van de westerse wereld (in het Rijnlandse model) niet gebruikelijk is om medewerkers te ‘standaardiseren’ is het vinden van een integrale visie op de gezamenlijke passie en merkidentiteit essentieel om medewerkers bij de onderneming te betrekken en een ‘houdbaar verhaal’ te hebben om toekomstige werknemers te werven. Deze integrale visie zorgt ervoor dat alle medewerkers gaan en blijven denken langs de lijnen van de identiteit en het merk, de passie voor het merk, de aantrekkelijkheid en het zelfonderscheid. In het kort: de merkkracht (brandpower) van een organisatie. Merkkracht dus. Zij zorgt ervoor dat de (arbeids)markt heldere argumenten krijgt om kennis te maken met de organisatie. Met als doel een positieve identificatie met deze organisatie. Hoe sterker de organisatie-identificatie, des te aantrekkelijker zullen huidige werknemers en toekomstige werknemers de organisatieidentiteit en het afgeleide externe imago vinden en zullen zij contact met deze organisatie zoeken.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

25/1/2009 - Fokke en Sukke durven wel

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/1/2009 - Bananas - upcyclen op zijn cradles

Ik was gisteren op een onverwacht goede bananaslezing in Corrosia te Almere. Een gedroogde bananenschil bezit een grotere schoonheid en kracht dan je verwacht. Vanuit haar fascinatie voor vergankelijkheid en onsterfelijkheid heeft Mariël Bisschops (1956) ruim 3500 gedroogde bananenschillen bewaard en verzameld. Speciaal voor de bovenruimte maakt zij een installatie van ruim 15 meter lang en bijna 1,5 meter breed met deze bananenschillen. Kenmerkend voor haar werk is een verbondenheid met de natuur en het gebruik van ogenschijnlijk overbodige (afval)materialen als wol, bananenschillen en wilgentenen. Kunsthistorica Odette Breijinck vertelde over het werk van Mariël Bisschops en plaatst het in een historisch kader, waarin met name aandacht voor Arte Povera (arme kunst). Deze beweging wordt gebruikt om het werk van een aantal jonge kunstenaars te beschrijven die installaties maakten met eenvoudige materialen. Arte Povera was een invloedrijke kunststroming in de jaren 70 met raakvlakken met internationale fenomenen zoals land-art en conceptuele kunst.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/1/2009 - Almere wil culturele hoofdstad van Europa worden

Wederom in de publiciteit. Van Volkskrant tot Parool. Van Telegraaf tot stichtelijk dagblad: Almere culturele hoofdstad - ANP - Marcel Kolder, Ym de Roos en Michelle Rutten uit Almere willen hun stad kandidaat stellen als culturele hoofdstad van Europa in 2018. De drie worden gesteund door de gemeente en alle grote culturele instellingen van de stad, zei Kolder maandag. De instellingen hebben daarom een manifest ondertekend waarin ze de kandidatuur ondersteunen. Het burgerinitiatief dat de bedenkers daarvoor indienden bij de gemeente, is volgens Kolder ook enthousiast ontvangen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

8/1/2009 - Schaatsrollen is de nieuwe rage (anders dan rolschaatsen)

Mijn dochter Mayim in de schaatsrolstoel over het ijs in Almere. De walrus is familie.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

7/1/2009 - LOL - about environment and ships

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/12/2008 - Mijn helden van 2008

Het einde van 2008 is in zicht. En in plaats van naar voren kijken is het aardig om eens in mijn omgeving naar achteren te kijken. Mijn helden zijn het omgekeerde van mensen die geloven in het noodlot. Mijn helden bevinden zich aan de kant van de revolutie. Nooit aan de kant van de mainstream. Het idee Almere 2018 is een heroïsche opstand. Ten eerste is het een burgerinitiatief. En de eerste keer dat burgers een stad kandidateren voor culturele Europese hoofdstad. De doelstellingen van alle vrijwilligers zijn goed en edelmoedig. De politiek zag dat in en in december is het eindelijk opgepakt. Het komt eraan. Almere Cultuurstad, met mijn helden dus. Mijn andere helden zijn mijn kinderen. Beiden met grote uitdagingen voor zich. Mijn dochter, ernstig gehandicapt, en morgen tien jaar, probeert al een week met haar spastische handjes Vader Jacob op haar tweedehandse grotemensenpiano voor elkaar te krijgen. Kijkend naar haar wilskracht gaat dat binnen een week lukken. Mijn zoon de een lieve vriendin heeft. Wiens vader fantastisch piano speel. Een zoon die echt geinteresseerd is in hoe meisjes denken. Zich ook dubbel en dwars inzet voor zijn zusje. Niet tegen onrecht kan en een 'Mandela' in de dop is (zegt de trotse vader met overdrijving). Twee helden dus. Mijn vrouw, onderneemster, met een bedrijf dat in een heel moeilijke niche-market zit. Gehandicapten aan een echte baan te helpen. Het heeft al meer gekost dan het oplevert. Maar de droom blijft. Haar droom. Dat is het waard. Mijn heldin dus. Geen opgeklopt schuim. Een beetje heroïek, maar met een menselijke maat. Gewoon bezig om deze wereld een stukje mooier te maken. Zodat we een mooie start hebben in 2009.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

14/12/2008 - four beat six: Joop van Deuren, mijn verre buurman gaat het helemaal maken

Draoidh gaat het merk 4beat6 ondersteunen. Branding 4beat6. Met deze kwaliteit gaat dat wel lukken. Spelen op het North Sea Jazz Festivall, in het concertgebouw en hier op Nederland 3. Komt goed.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/12/2008 - Mooi logo

Een aantal groten op designgebied hebben me tien jaar geleden verteld dat een logo niet mooi hoeft te zijn. Een bloemstuk op een tafel is mooi. En sommigen vinden een cactus mooi. De essentie van een logo is herkenbaarheid. Dat is dit logo. Verder past het bij een moderne stad. Ik weet dat de uitingen veel verder gaan. Het past in de trent van overheden om wildgroei (zie het Rijkslogo) tegen te gaan. Verder is een een fantastische vorm die ontzettend veel mogelijkheden biedt. Het Amsterdamse I Amsterdam logo heeft ook 2 jaar kritiek en frustatie overleefd. Nu is het omarmd. Almere toont hiermee lef en durf. En straks in zijn verdere toepassing zal de diversiteit en de kleurrijkheid van het motief, ook in het straatmeubilair fantastisch uitkomen. Chapeau.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/11/2008 - Mijn ding dus ...

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

30/10/2008 - Workshop New Towns

Durven we elkaar te kussen in Almere? Een quote van bijzonder hoogleraar Arnold Reijndorp. Newtown Almere, de manifestatie van een utopie uit de jaren 70, verschuift van een adolescente naar volwassen stad. Zoals veel jonge steden in Europa is Almere op zoek naar zijn (culturele) identiteit. In deze workshop stoeien de deelnemers met ideeën over de maakbaarheid van de zachte kant van nieuwe steden als Almere. De workshop biedt verrassende inzichten vanuit organisatiekunde en interventie. De deelnemers wordt gevraagd een actieve werkhouding en delen van kennis en ideeën rondom de uitdaging om de culturele kant van Almere te helpen ontwikkelen. Met als doel Almere culturele hoofdstad van Europa in 2018. Deze workshop is gebaseerd op het artikel: van adolescente naar volwassen stad (tijdschrift M&O). Marcel Kolder volgde na zijn hbo een aantal korte communicatieopleidingen. Onder meer bij de Universiteit van Utrecht. Bij de gemeente Amsterdam werd hij in 1983 educatief voorlichter. Kort daarna werd hij gescout door organisatieadviesbureau Kinheim, een bureau voor organisatietransformatie. Vanaf 1988 startte en leidde hij het organisatie- en communicatieadviesbureau ORCA. Dit bedrijf richtte zich op interne communicatie bij verandering won menig internationale prijs. In 2003 startte hij Draoidh, een bureau voor organisatieidentiteit en communicatie. Als identity consultant is hij regelmatig betrokken bij diverse initiatieven en plannen rondom openbare ruimte, stadscultuur en de duurzame samenleving. In vakbladen schrijft hij regelmatig over zijn liefhebberijen: innovatie, communicatie, leiderschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en Almere 2018.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

23/10/2008 - Starting an international foundation: Flowland, creative industries Flevoland

I started with a few others last summer the new foundation Flowland. My task is quartermaker. Flowland is a professional foundation within the creative and industrial environment. Flowland has the ambition to inspire and support imaginative and enterprising initiatives for the creative industry starting in Flevoland and further on in Holland and the rest of the world. Flowland is a community of people with creative and commercial backgrounds working at 'new frontiers' to renew the relation between creative industry and cultural entrepeneurs with the international business challenges. The new logo is made by Boudewijn Goedhart.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/10/2008 - 'There is enough for everybody's need, not enough for everybody's greed'

Een collega van me - Menno Molendijk - schrijft op zijn blog: We zijn er uit. In deze tijd van crisis (crisis? what crisis?) is het toverwoord gevallen; het gaat allemaal om vertrouwen. Vreemd dat dat inzicht er blijkbaar nog niet was. En tegelijkertijd prima dat er middels dat inzicht weer balans kan worden aangebracht in de manier waarop we met elkaar om gaan. Vertrouwen is gebaseerd op integriteit, op het feit dat je van binnen uit weet wat goed en niet goed is. Niet de regels van het systeem bepalen dat. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk hoe je met je zelf, anderen en de wereld om gaat. 'There is enough for everybody's need, not enough for everybody's greed' zei Gandhi al. De crisis biedt kansen. Kansen op herstel van checks balances in het systeem, op herstel van het zoeken naar wat goed is en wat fout. Van zoeken naar grenzen en nieuwe wegen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, in dialoog met voorstanders van verschillende visies en belangen. Vertrouwen komt echter niet zo maar, het is het gevolg van een proces dat zichtbaar dient te zijn. Vertrouwen volgt vanuit betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid is het gevolg van de mate van consistentie in je afspraken en handelingen, dus in je gedrag. Dat betekent niet meer zo maar iets beloven zonder dat ook concreet en duurzaam waar te maken. Dat betekent niet zo maar iets verkopen zonder het ook concreet en duurzaam waar te maken. Het goede nieuws is dat als vertrouwen toeneemt, de snelheid van samenwerking en de kosten van controle afnemen (zie ook The Speed of Trust ). Wie toont het leiderschap dat voor deze verandering nodig is?
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

20/10/2008 - Documentaire over Nieuw Flevolands Peil

Mijn bedrijf maakt nu een film over Nieuw Flevolands Peil. Een mooi verhaal over duurzaam bouwen en prettig wonen. De droom komt uit en wordt gerealiseerd. Alex en Emile lopen langs de toekomstige duurzame stad. Almere Pampus wordt gebouwd met de lat op eenzame hoogte. Almere zal de geschiedenis ingaan als meest duurzame stad van de toekomst. Blij dat ik daar een klein radartje in kan zijn.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/9/2008 - Afscheidscongres van Commissaris van de Koningin Michel Jager

Ik was erg verheugd om genodigde te zijn op het intieme afscheidscongres van onze CvdK . Het was een congres over de maakbaarheid van onze IJsselmeerpolder. Veel passie onder de mensen. Een geëmotioneerde Michel Jager die een speciale uitgave van een unieke Flevo Atlas kreeg. Binnenkort in de winkels. Veel sprekers, van Annemarie Jorritsma tot Elco Brinkman (die een door mijn bedrijf gemaakte videoboodschap insprak). Het alleraardigst was de voordracht van het oorspronkelijk volkslied voordat het Wilhelmus dat werd. De eerste strofen lijken voor Flevoland gemaakt: Want de IJsselmeerpolders zijn een fantastisch project. 'Grauw is uw hemel en stormig uw strand, naakt zijn uw duinen en effen uw velden, u schiep natuur met een stiefmoeders hand, toch heb ik innig u lief, o mijn land!' ‘Al wat gij zijt, is der vaderen werk; Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden Beide de zee en den dwing’land te sterk.’ - potgieter -
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/9/2008 - Cultuurfonds beloont initiatief Almere 2018 / Cultuurspoor Nieuwland

Het KunstLokaal van Almere 2018 heeft ondermeer van het cultuurfonds Prins Bernard een flinke startsubsidie gekregen voor de inrichting van haar expositieruimte. Deze ruimte is onderdeel van Cultuurspoor Nieuwland.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/9/2008 - Mona Alikhah, een beeldmerk voor een prachtvrouw

Voor Mona Alikah, kunstenares en fotograaf, mocht ik deze week haar nieuwe beeldmerk en huisstijl ontwerpen. Vanuit de kernwaarden respect, vrijheid, plezier en originaliteit is dit beeld ontstaan. Heeft alles te maken met de waarden, haar vak en de verschillende perspectieven van waaruit zij naar dingen kijkt. Zie ook haar laatste werk op www.urbanrichness.nl
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/9/2008 - nacht van de cultuur in Almere 2008 - 2018

Van rap tot een klassiek koor, van houtbewerking tot een buitenbioscoop; voor iedereen was er wel iets te doen op de Cultuurnacht Almere. Die vond afgelopen zaterdagavond plaats in het stadshart. De witte mannen van Almere 2018 en ondergetekende liepen ook rond. ,Voor cultuur hoef je echt niet meer naar Amsterdam. Almere heeft genoeg vermaak te bieden," was een veelgebezigde uitspraak van de vele duizenden bezoekers.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/9/2008 - Jose Carreras en Allessandro Safina: Magnifiek

Voor het eerst gaven gisteravond de tenors José Carreras en Alessandro Safina samen een concert. Voor die primeur hadden ze de Rotterdamse concerthal Ahoy uitgekozen. Wij waren erbij. Op rij 5 en het was fantastisch. Tijdens dit eenmalige optreden werden ze begeleid door Il Novecento Orchestra, het Night of the Proms. Tijdens het concert bundelde Carreras op sumblieme wijze zijn krachten met Safina, die opera- en popmuziek combineert. Samen brachten ze onder meer klassiekers uit 'The phantom of the opera' en 'Mattinata' van Ruggero Leoncavallo ten gehore. Ook 'Luna', een grote hit van Safina, is in een unieke versie opgevoerd. Maar de verrassing van de avond was de sopraan Celine Byrne. Chapeau. Eens even kijken of we deze mensen voor het Almeers theater kunnen boeken in het jaar 2018.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/8/2008 - Almere 2018 > eigen expositieruimte met Marily Monroe

NS Regio Randstad Noord, Almere 2018, ARC Architecten en ProRail slaan de handen ineen voor een unieke, creatieve invulling van de voormalige wachtruimte op station Almere Muziekwijk. Woensdag 27 augustus 2008 om 14.00 uur opent NS samen met de Stichting Almere 2018, ARC Architecten en ProRail een nieuwe expositieruimte op station Almere Muziekwijk. Deze ruimte is sinds de sluiting van het NS-loket niet meer in gebruik als wachtkamer. Stations zijn knooppunten en ontmoetingsplekken in de stad en in de buurt en dienen meer aan te sluiten op de locale behoeften in de samenleving. NS streeft daarom naar het vergroten van de aantrekkelijkheid van stationsomgevingen, waarmee ook de sociale veiligheid gediend is. De initiatiefnemers streven naar het permanent gebruik van de wachtkamer als expositieruimte. Op dit moment wordt in ieder geval voor het komende jaar een programma opgesteld voor een aantal exposities waarvan de foto-expositie van Mona Alikhah het spits af zal bijten. Nahied Koolen, architecte van ARC Architecten, zal in deze periode tevens een tentoonstelling voor haar rekening nemen. PERMANENTE VOORLICHTING ALMERE CULTURELE HOOFDSTAD 2018 De ruimte zal tevens door Almere 2018 gebruikt worden om voorlichting te geven over de kandidaatstelling van de stad voor Europese Culturele Hoofdstad. De samenwerkende partijen verwachten op deze inspirerende manier een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid van de stations-omgeving in Almere Muziekwijk. MARILYN MONROE OP BEZOEK IN ALMERE. Marilyn Monroe was een spraakmakende filmdiva uit de vorige eeuw in een periode dat Almere nog niet eens bestond. Stel dat ze Almere zou bezoeken, wat zou ze er dan van vinden? En wat zou Almere vinden van Marilyn? De fotograaf Mona Alikhah heeft het idee opgevat over dit thema een serie kunstzinnige foto’s te maken met een link naar het symbool van de jaren vijftig, Marilyn Monroe. Haar mysterieuze schoonheid, haar charme, haar sex-appeal en charisma en haar urbane uitstraling komen ook tot uiting in het Almere van nu. De veelzijdigheid van Almere verbeeldt Mona Alikhah in een serie van foto’s van een Marilyn Monroe verschijning op spraakmakende locaties in Almere. Het charmante, uitdagende en verleidende boegbeeld van de jaren vijftig – ver voor het ontstaan van Almere – plaatst Mona Alikhah in de context van de moderne, charmante, uitdagende en verleidende architectuur van Almere.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/8/2008 - Prokkeldag

Prikkelende ontmoetingen tussen gehandicapten en niet gehandicapten, dat was het doel van de Landelijke Prokkeldag afgelopen zaterdag. Ook in Almere werd er 'geprokkeld'. Mijn vrouw, Michelle Rutten, was medeorganisator en haalde vorig jaar al deze dag naar Almere. Op de Grote Markt stond een bus, waar iedereen zelf kon ervaren hoe het is om een handicap te hebben. Daarnaast werd er informatie gegeven door de plaatselijke afdeling van Onderling Sterk. Op de foto mijn stoere dochter Mayim in haar rolstoeltje. Ze vond het heerlijk om te trommelen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/8/2008 - Via deze url kun je chatten over Almere2018

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/8/2008 -

De hoofdstad van Luxemburg en de Duitse stad Trier vieren vorig jaar Culturele hoofdstad van Europa 2007. Een mooie verbroedering na zo een heftig verleden. Nu, een jaar na dato, zie je dat cultureel hoofdstad nog steeds zijn mooie sporen heeft achtergelaten. Dit hert is het logo van dat jaar. Het staat op honderden locaties. Maar niet alleen dit hert, maar heel veel culturele manifestaties vinden opnieuw plaats. En dat heeft dat culturele jaar toch maar mooi opgeleverd.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

9/8/2008 - Klaar voor de olympische spelen in Beijing

Met een fantastische zweefduik ging Machiel voor het eerst in zijn leven van de drie meter plank in het panoramabad aan de Duitse Moesel. Nimmer geoefend, een natuurtalent. Moeder, zus en vader in verbazing achterlatend. Wat is talent toch een mooi goed. En wat kunnen ouders genieten van hun kinderen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

5/7/2008 - Cultuurspoor Nieuwland

In opdracht van de NS, prorail, arc architecten en Almere 2018 is dit beeldmerk ontworpen. De toekomstige Hanzelijn en Flevolijn gaat als het aan de initiatiefnemers ligt op elk station een culturele en sociale functie krijgen. Het eerste station is al gereed.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

25/6/2008 - Battle of the cultural cities Utrecht

Gisteren was langs de weg van argument en inhoud het wederom voor Almere een succesvol debat tussen de culturele steden 2018 in Utrecht waaronder ook Almere2018. De zaal vond het standpunt dat Almere haar doel wil bereiken via het burgerinitiatief en via ‘drip feed’ en ‘zwaan kleef aan’ deed een mooie methode. Mooi was dat heel Nederland weet dat we in de ‘race’ zitten. Zonder ook maar 1 euro subsidiegeld. Slimme branding en citymarketing op een ander level. Met hetzelfde effect. Ook dit debat hielp daarbij. Juist ook in Utrecht bleek de burger allergisch voor ideeën en organisatie van cultureel hoofdstad vanuit provincie en gemeente. Almere werd gecomplimenteerd. Voor haar initiatief, haar passie en professionele aanpak. Samen met de intendant van Utrecht en den Haag stond Almere dus zijn mannetje in Tumult, de debatlocatie van Utrecht op het Domplein. Onze campagne blijven we langs de lijn van de inhoud voeren. Daartoe zijn er al diverse gesprekken geweest met culturele instellingen en (inter)nationale organisaties die wat kunnen betekenen naar 2018 toe. Gisteren waren we voor het publiek van Utrecht (net als de vorige keer) de winnaar. Peter de Haan, de Utrechtse intendant was trots zijn eigen Utrechtse publiek. Thijs Broekhoff, directeur cultuur van Den Haag had er wat meer pret in. Aanwezigen en Utrechtse ambtenaren vertelden aan mij tussen de coulissen van het debatcentrum dat ze hopen dat Almere cultureel hoofdstad wordt. In Almere zijn namelijk nog heel mooie grote stappen te maken op cultureel gebied. Ik heb alle partijen uitgenodigd om samen op te trekken naar 2013. En als Almere als winnaar uit de bus komt, dan zijn er veel mogelijkheden voor de aanpalende newtowns naast deze steden: Leidsche Rijn en Ypenburg. Allen op zoek naar hun eigen culturele identiteit.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/6/2008 - Zoektocht naar authenticiteit en duurzaamheid

Het is de paradox van de huidige beleveniseconomie: hoe gekunstelder de wereld wordt, hoe meer de consument échte dingen wil - dingen die pakkend, persoonlijk en, bovenal, authentiek zijn. Als klanten het aanbod niet ‘echt’ genoeg vinden, wordt een ondernemer al snel gebrandmerkt als niet-authentiek - als nep - en loopt u het risico omzet te verliezen. Een kans voor duurzaam ondernemen lijkt me. De consument van nu zoekt authenticiteit waar en wat hij ook koopt. Als een organisatie aan deze hang naar authenticiteit en duurzaamheid weet te voldoen, heeft ze toegang tot de harten, de hoofden en de portemonnees ;-) van de klant, wat het aanbod ook is. Het gevaar is dat ook kiezen voor authenticiteit statusgedreven kan zijn. Dat slechts de elite duurzame authentieke producten kan aanschaffen. Toch zie ik kansen. Dat begint bij de Slow-Food stroom. Aandacht voor voedsel is ook aandacht voor de plek waar het vandaan komt. Voedsel uit de eigen regio is authentiek, en het hoeft niet de hele wereld over te reizen. Twee vliegen in een klap. Zelf werk ik bijvoorbeeld met Boudewijn Goedhart en Michelle Rutten aan een duurzame samenleving. Ik heb hier ook een stichting voor opgericht. Authenticiteit is voorwaarde. Doorzettingsvermogen een 'must'. Er is nog een hoop te doen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/6/2008 - Ik ben adam (een afgekeurd filmpje van Centraal Beheer)

Snoep Verstandig
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

29/4/2008 - Op internet van een medeblogger over Gilette

The best a man can get... Voor marketing guru’s een slogan om van te smullen. Zeer grote naamsbekendheid en duurzaamheid. The best a man can get, is op een haar na, geen reclametruc maar een instituut. Zo binnengedrongen in het dagelijkse leven dat het wel waat moet zijn. Even gokken: hoeveel mesjes telt een Gilette over, zeg, 10 jaar? We zitten nu op 4. Zes stuks lijkt me zeer plausibel. Hoe? Met de eenvoudigste strategie die de reclame kent: herhaling, herhaling, herhaling. Op den duur gaan mannen, en wellicht vrouwen, geloof hechten aan dit rituele gebed: vier moet wel gladder scheren dan drie. Tenslotte — wij geloofden de fabrikant ook toen hij met het dubbele mes op de proppen kwam. Ligt toch ook heel voor de hand: 1 + 1 = 2, en 2 is meer dan 1, dus: beter. Natuurlijk, toen moederbedrijf Procter & Gamble enkele jaren later deze goocheltruc opnieuw uit de kast haalde, van 2 naar 3, waren de gebruikers aanvankelijk sceptisch. Maar ja, als al die Marlboro cowboys en James Deans met hun satijnen kinnen alle vrouwen plat krijgen, willen we niet aan de rand van het bed blijven staan. Als piepeltje met stoppels. Gekoppeld, natuurlijk, aan reclames die eeuwigdurend herhaald worden. Als, uit marketing oogpunt, iets nieuws aan consumenten gepresenteerd wordt, krijgen we ook te maken met een ander mechanisme uit de reclame: just shout in English! Dat geeft het produkt meer cachet. ‘Voedingsstrip’, dat is zo saai en plat Hollands. Nee, lubricationstrip is veel krachtiger en, hopen de guru’s, ook een tikkeltje sexy. Zoals ‘Mach’, ‘3D’, en ‘Turbo’. Allemaal zaken waar een man graag mee geassocieerd wordt. Snelheid. Zelfs het laatste troetelkindje, de ‘Quattro’ met –jawel– 4 mesjes. Heeft autofabrikant Audi niet een scheurijzer met die naam in het pakket? Gelukkig, er zijn kritische collega-adviseurs zoals Marcel Kolder: Marcel Kolder schrijft in het Tijdschrift voor Marketing online over de trillende M3Power: “Het probleem met vernieuwen is dat ‘marketeers’ gedreven zijn door het woord ‘vernieuwing’. Daarmee gaan zij voorbij aan het feit dat veel producten de fase van optimalisering allang voorbij zijn.” En Beum slaat wellicht de spijker helemaal op zijn kop: “misschien een beter idee er een ladyshaver van te maken.”
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

23/4/2008 - Rode Kruisgala

In de schouwburg van Almere werd dinsdagavond het jaarlijkse Rode Kruis Gala gehouden. Het Rode Kruis houdt het gala om geld in te zamelen zodat mensen met een langdurige ziekte op vakantie kunnen. De ongeveer 200 gasten kregen een diner voorgeschoteld en een optreden van pianist Jan Vayne en zangeres Petra Berger. Mijn vrouw Michelle Rutten was samen met vriendin Conny Brak verantwoordelijk voor de begeleiding en logistiek. Zelf was ik trotse bezoeker. De ongeveer 200 gasten kregen een diner voorgeschoteld en een optreden van pianist Jan Vayne en zangeres Petra Berger. Uiteraard werd er flink in de buidel getast. Ook op de veiling van kunstwerken met veilingmeester Annemarie Jorritsma. Het gala heeft meer dan een halve ton opgebracht.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/4/2008 - Kooplust

Kooplust in de koopgoot. Je bent wat je hebt. Een bekende theorie is dat mensen in hun handelen niet alleen worden gedreven door wat ze zelf zijn, maar ook wat ze hebben. Je hebt je geest, je lichaam, je principes, je familie, je vrienden, je opleiding, je baan et cetera. Maar het gaat verder dan het immateriële: ik heb een huis, ik heb deze boeken, ik heb deze auto en deze merkkleding. Een andere theorie stelt een sterke zelfvervollediging voor. Die behelst dat individuen hun omgeving specifieke eigenschappen van zichzelf willen tonen en zich pas compleet voelen als die eigenschappen door de ander in de groep worden herkend en erkend. Daarvoor gebruiken ze symbolen en rituelen die aansluiten bij de strategie van de premium brands. Met branding kun je dus alle kanten op. En laat dat nu precies zijn waar premium brands op zinspelen. Rij Volkwagen Beetle en je bent flowerpower, ga naar de driving experience van Landrover en je bent een globetrotter. We blijven kindkopers. Burgers die shoppen tot een culturele norm hebben verheven. Het feit dat volwassen mannen computerspelletjes spelen die eigenlijk bedoeld zijn voor pubers zegt volgens wetenschapper Barber voldoende. In Engeland heten deze mensen kidults of twisters. In Duitsland nesthockers, in Italië mammoni's en in India zippies. Waar in de koopgoot in het hart van de stad alleen nog aandacht is voor de ultieme bevrediging van de koopdrift, vergeten mensen dat er ook andere zaken in het leven zijn. Onze zapeconomie biedt weinig ruimte meer voor verdieping. Vroeger was winkelen slechts een van de activiteiten op de agora van ons drukke leven. Nu consumentisme ons leven conditioneert, worden we nog meer slachtoffer van de premium brands. Nou ja, slachtoffer? Als kuddedier vinden we dit misschien wel heel prettig. We halen onze identiteit blijkbaar uit wat we hebben in plaats van wat we zijn.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/4/2008 - In dialoog met Deepak Chopra

Het zal wel aan zijn afkomst liggen, maar Deepak is een bescheiden man. Boudewijn, een vriend van me, gaf hem gisteren wat kleren. Een typisch Boedhistisch gebruik om je dankbaarheid te tonen. Ikzelf bedankte Deepak omdat hij de wereld een beetje beter maakt. Hij bleef een bijna verlegen 'humble man'. We waren blij dat we een hele dag naar hem mochten luisteren in Almere. Met hem konden mediteren, en door hem weer wat wijzer zijn geworden. Chopra is bekend als de verspreider van innerlijke rust. Hij heeft tientallen boeken geschreven over spiritualiteit en leiderschap. Hij inpireert door zijn inmense kennis leiders in de wereld zoals Obama en Clinton. Wat ik zelf van hem leer is dat van natuurlijke leiders zelfopoffering wordt verwacht. En eerlijkheid. En de lef om te zeggen : 'Ook als leider ben ik wel eens bang of juist sterk'. Chopra is wars van zelfverrijking en de huidige leiderschapsmodellen die slechts gaan over een sterk ego en externe beloningen. Een inpirerend leider is onzelfzuchtig en daardoor meer effectief. In een andere blog wat meer over zijn ideeën over zijn ideeën over sychroniteit ofwel zinvol toeval. De verbanden tussen lichaam en geest, en over waarom de kracht van bewustzijn zo groot is.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/4/2008 - The Almere Principles

8 April 2008 heeft de stad onder leiding van de Amerikaanse Architect McDonough , die met zijn boek Cradle to Cradle wereldfaam heeft gekregen, de Zeven Almeerse Principes geformuleerd. Visie als uitgangspunt voor de schaalsprong van de stad tot 2030. De principes zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die de komende 20 jaar betrokken is bij het verder ontwerpen van Almere tot duurzame stad. De verwerkelijking van deze visie is een cultuurdaad, en de uitdrukking van een optimistische benadering van de toekomst met als doel dat Almere een vitale, gezonde gemeenschap zal zijn. Ik was erbij. The Almere Principles 2008 - 2030 1. Cultivate diversity –grow a city rich in variety 2. Connect place and context – strengthen and nuance her identity 3. Combine city and nature – strengthen human interconnection with nature 4. Anticipate change – bring flexibility and adaptability in plans and programs 5. Continue innovation – support the exchange of experimentation 6. Design healthy systems – use de cradle to cradle ecological philosophy 7. Empower people to make the city – citizens are the driving force in creating, keeping and sustaining the city
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

1/4/2008 - 1 april 2018 - sbs6

Met ettelijke andere initiatiefnemers waaronder mijn vrouw en ym gaat het ons lukken om in 2018 Almere culturele hoofdstad van Europa te laten zijn. SBS6 dacht even echt aan een 1 aprilgrap omdat ik de dag ervoor een persbericht in de landelijke dagbladen plaatste, waaronder een in de Telegraaf. Lol dus. Zeker omdat SBS6 het helemaal mis had, geen 1 aprilgrap en geen medewerker van citymarketing. Gewoon een passievolle Almeerder. Zegt het voort.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

30/3/2008 - De utopie is nu ...

Architect and designer William McDonough asks what our buildings and products would look like if designers took into account "All children, all species, for all time." A tireless proponent of absolute sustainability (with a deadpan sense of humor), he explains his philosophy of "cradle to cradle" design, which bridge the needs of ecology and economics. He also shares some of his most inspiring work, including the world's largest green roof (at the Ford plant in Dearborn, Michigan), and the entire sustainable cities he's designing in China.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/3/2008 - ORCA

Mijn eerste succesvolle bedrijf ORCA bestaat nu 20 jaar. De activiteiten zijn heel langzaam over gegaan in mijn nieuwe organisatie DRAOIDH. DRAOIDH is minder breed dan ORCA ooit was. Dat was een typisch full service bureau rondom communicatie.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/2/2008 - Volle leegte verbindt boven- met onderwereld

'De volle leegte' een ontwerp van mijn 12-jarige zoon Machiel en vriendje Hidde deed mee met de CASLA-prijsvraag Updownup voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hieronder het persartikel uit de krant... ALMERE/JOSSIE VAN PUIJENBROEK - Een verbinding maken tussen de boven- en de benedenwereld in het stadscentrum, maar geen trap. Dat was de opdracht van de ontwerpwedstrijd 'Updownup' die Casla heeft uitgeschreven voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar oud. Gistermiddag werd in het architectuurcentrum bekendgemaakt welke van de 65 deelnemers met de eerste prijs aan de haal ging. De twaalfjarige Machiel en Hidde (elf) wonnen in de categorie tot vijftien jaar. Zij willen beeldschermen in het centrum hangen, één in de beneden- en één in de bovenwereld. Op die schermen kunnen de bezoekers van het stadshart dan naar elkaar kijken. Hidde: ,,Boven lopen altijd veel mensen, maar beneden niet. Door zo'n scherm lijkt het beneden ook wat drukker en dat is gelijk veiliger." De jongens maakten een maquette met hun idee en gaven het de filosofische naam 'De volle leegte'. De jury roemde vooral deze naam en het idee van de jongens om de camera's die binnenkort in het centrum komen te hangen vanwege de veiligheid, op een andere manier te gebruiken.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

7/2/2008 - Yes We Can

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

7/2/2008 - 'The context economy' wordt wereldwijd omarmd

Op dit moment signaleren deskundigen in onze wereld een grote trend: de ‘context economy’ waarin ervaringen en activiteiten in het delen in (sociale) netwerken centraal staan, ook wel uitgedrukt als ‘living better with less (resources and technology)’. En meer sociale bewogenheid met minder bedeelden, hier en in arme landen, die we kunnen stimuleren via onder meer Fair Trade en Slow Food. Verandert de wereld daarmee dan ook werkelijk? Staan we op het kantelpunt naar een volgende stap in onze beschaving? In ieder geval lijkt het dat een grote groep daar nu actief aan werkt. Misschien ga ik wel eens in iets heel positiefs geloven.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/1/2008 - Afval is voedsel

Met mijn bureau ondersteun ik gemeente en provincie op het terrein van duurzaam bouwen. Ik ben blij met alle aandacht in ons land voor duurzaam ontwikkelen. Vraagstukken als klimaatverandering, uitputtende grondstoffen en energievoorraden en een groter wordende kloof tussen arm en rijk hebben een antwoord nodig. Een positief antwoord. Duurzame ontwikkeling is een wereldkans. Ik las vorig jaar het boek 'afval is voedsel'; cradle tot cradle. En zag een registratie van het congres van de schrijvers. In een duurzame wereld is voor consuminderen en doemdenken geen plaats. Wat we moeten doen is de wereld weer in balans brengen. We moeten ophouden 'slechte producten' te maken en uitsluitend nog intelligente producten. Gemaakt van materialen die we steeds kunnen teruggeven aan de natuur. En dat blijkt helemaal niet zo moeilijk. Ford, BP en Nike werken al hard aan duurzame producten die meer opleveren dan kapot- of opmaken. Ik raad iedereen dit boekje aan. Laat het woord Duurzaam geen hype zijn. Maar laten we met zijn allen duurzaam duurzaam laten zijn.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/12/2007 - Alleen een crisis leidt tot werkelijke verandering

Het boek 'Shock Doctrine' van Naomi Klein gelezen op een moment dat Benezir Bhutto op lafhartige wijze om het leven komt. In dat boek van onze bekende anti-globaliste wordt gesteld dat crisis leidt tot echte verandering. Ze noemt de val van de Berlijnse Muur, de orkaan die New Orleans onder water zette, de omslag in Zuid-Afrika als voorbeelden. Ze stelt dat in een crisissituatie de veranderingsbereidheid bij de bevolking het grootst is. In de vele voorbeelden die Klein noemt is dat veelal ten nadele van de autochtonen, en wordt met succes een rechtse kapitalistische structuur ingevoerd. Nu we door dit boek snappen hoe het rampenkapitalisme blijkbaar werkt, kunnen we wellicht hoop putten en deze theorie gebruiken als katalysator van de beweging voor economische en sociale rechtvaardigheid. Dit boek zou verplichte literatuur moeten zijn voor elk land dat zich wil bemoeien met Pakistan op dit moment.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/11/2007 - Less is more.

Ook spiritualiteit wordt steeds commerciëler. Het is onderhavig aan marketing en branding. Festivals en tijdschriften spelen sterk in op de wens naar spiritualiteit. Waar de kerk voorheen steevast voor houvast in deze woelige wereld zorgde, zoekt men de bezinning tegenwoordig in Budhisme of andersoortig spiritueel genoegen. Van Voodoo tot kaartlezen. Waar vroeger bezinning van belang was is het tegenwoordig op drukbezochte festivals gemeengoed dat je zo veel mogelijk workshops afloopt. Waar spiritueelconsumenten met z'n honderden staan te wachten op vuurlopen. Tot de volgende rij voor de Tarotkaartworkshop. Men kijkt niet meer wat er echt gebeurt. Men wil overal iets van meepikken. De kidults van vandaag willen meteen bevredigt worden. Hebben, hebben, hebben. Ook hier geldt denk ik. In der Beschrenkung zeigt sich den Meister. Werkelijk.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/10/2007 - Word je eigen goeroe!

Goeroes zijn voor velen inspirators in het leven. Je ziet echter dat iedereen zijn eigen goeroe volgt. Of dat nu Mahatma Gandhi is of Deepak Chopra. Zo heb ik vele boeken van deze helden gelezen. Ik las in Ode een artikel over het ontslaan van je goeroe, zodat je eigen goeroe kan opstaan. Dat is geen disrespect, maar het grootste compliment voor deze coaches. We hebben ze dan gewoon niet meer nodig. Elke rups wordt uiteindelijk een vlinder.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/10/2007 - Belasting op teveel ramen en deuren

Het gemeentebestuur van Amsterdam is er sterk voorstander van om per 1 januari belasting te heffen op de luxe van teveel ramen en deuren in het particuliere huis. Meer dan twee ramen per huiskamer wordt belast met een belastingtoeslag, zegt de nieuwe wetgeving. Ook meer dan twee buitendeuren per huis worden aangemerkt als luxe. Ook hier geldt een flinke toeslag voor. Dit las ik in een algemene kennisgeving van de gemeente Amsterdam. Men vertelde mij verhalen van mensen die de extra ramen dichtmetselen als reactie. Dat scheelt blijkbaar daglicht, maar ook belastingcenten. Gelukkig las ik dit document bij mijn broer Anthony, verzamelaar van antieke stukken. Het was uit 1823. En het was authentiek. Een absurde beslissing, toen al en zeker in deze tijd. We kunnen klagen over de hedendaagse politiek. Maar dit soort zaken horen gelukkig tot het verre verleden.

Zie ook: www.degelukkigeambtenaar.nl

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/10/2007 - Movies that matter - Alsof er naast je bioscoopstoel een bermbom kan afgaan.

Ik moet dit even kwijt. De film 'Het teken van Kaïn' draaide gisteren in de reeks 'movies that matter'. Deze realistische oorlogsfilm speelt in het hedendaagse Irak. Zinderend spannend. Alsof er naast je bioscoopstoel een bermbom kan afgaan. Na een bomaanslag keldert de moraal van het bataljon. Marteling, mishandeling, zelfmoord zijn de ingrediënten van deze afschuwelijke waarheid. Je moet stevig in je schoenen staan om de rit uit te zitten in deze film. Amnesty, het cultuurfonds en nog veel meer maken deze serie films in de bioscoop mogelijk. Deze eerste film in de reeks heeft mij diep geraakt. Een kunstvorm die tegelijkertijd spiegel is. In het filmhuis Cinescope was gelukkig een geestelijk raadsman van het leger aanwezig.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

14/10/2007 - Almere adolescent

Eindelijk is Almere dan een adolescente stad. Een eigen apple-store. Na dertig jaar pionieren is het dan eindelijk zover. De eerste apple - de apple 1 - werd in 1977 getoond op de 'west coast computer Fair'. Onze newtown is ook dertig jaar geleden gestart. Dit kan geen toeval zijn.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

7/10/2007 - In dialoog met de stad

In Almere is de dialoog gehouden. 40 tafels met gemiddeld 10 mensen eraan spraken over de identiteit van Almere. Wat onverwacht trots waren de meeste mensen. Ik mocht samen met mijn partner een tafel begeleiden van de stichting Breinstorm, een stichting voor innovatie en cohesie. Mensen kwamen met de mooiste en innovatiefste ideeen. Maar ook met gewone dingen. Zoals een grasveld op het marktplein, om te picknicken. In de ogen van mijn tafelgenoten was Almere veelbelovend en uitdagend. Een stad om van te houden. Een trots gevoel.

Zie ook: www.breinstorm.org

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

5/10/2007 - Volwassenen infantiliseren: Pas op, de Kidults komen eraan ...

Volwassenen infantiliseren kopt het NRC Handelsblad op 15 september. Deze maand komt er een nieuw boek uit. Het gaat over Kidult en over consumeren. Consumeren is voor veel mensen het hoogste en enige ideaal. Door deze commerciële nivellering blijken burgers minder vrij dan we denken. Persoonlijk herken ik in deze boodschappen veel punten. Je ziet dat burgers levenslang kind willen blijven. Grote groepen hebben het 'winkelen' als vrijetijdsbesteding tot een culturele norm hebben verheven. Fijn een dagje shoppen in Bataviastad of de Rotterdamse Koopgoot. Onder dat winkelen valt wat mij betreft ook het consumeren in pretparken en in het uitgaansleven. Het is een onderdeel van argeloze lusteloosheid. Een hedonistische mentaliteit in een verder passief leven. Daarmee wordt het vrijheidsdenken in de westerse samenleving ingeperkt. Het feit dat volwassen mannen met computerspelletjes spelen, die eigenlijk bedoeld zijn voor pubers, zegt voldoende. Waar in de koopgoot in het hart van de stad alleen nog aandacht is voor de ultieme bevrediging van de koopdrift, vergeten mensen dat er ook andere zaken in het leven zijn. Deze shoppende groep mensen heeft al een naam gekregen. In Engeland heten ze kidults of twisters. In Duitsland nesthockers, in Italië mammoni's en in India zippies. Onze zapeconomie biedt weinig ruimte meer voor verdieping. Onze voornaamste tijdsbesteding is wellicht het denken hoe we ons zuur verdiende geld deze maand weer moeten besteden aan de markteconomie. Vroeger was winkelen slechts één van de activiteiten op de agora van ons drukke leven. Nu consumentisme ons leven conditioneert, worden we nog meer slachtoffer van de markt. We halen onze identiteit uit wat we hebben. Ik ben Nike. Ik ben Apple. Ik ben Harley Davidson. Ik ben Jehova. In plaats van wat we zijn. Ik ben Marcel. Volgende week komt er een boek uit over dit onderwerp. Voor mensen die dit interessant vinden: Barbers, De infantiele consument. Kopen, kopen, kopen dus.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/9/2007 - Cultuur verovert de werkvloer

De vrije markt kan steeds meer problemen niet oplossen. Daarom verwacht Triodos-bankier Peter Blom een radicale omslag. Met managers redden we het niet.'We gaan naar een tijd waarin de immateriële wereld belangrijker wordt. Dan bedoel ik niet alleen het geestelijke, filosofische en religieuze, maar ook de immateriële waarden waarmee we dagelijks omgaan, zoals verantwoordelijkheid voor elkaar en levenskwaliteit. Die worden de kern. We gaan producten op een slimmere manier maken. Niet meer eerst doen, dan denken, maar andersom.' Aan het woord is geen hoogleraar ethiek, maar een bankdirecteur: Peter Blom, directievoorzitter van Triodos Bank in het financieel dagblad van deze week.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/9/2007 - Thinkareté

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/9/2007 - Good governance en transparantie van maatschappelijke ondernemingen

Het moderne leven wordt alsmaar complexer. Vaak zie je bij organisaties en stichtingen belangenverstrengelingen op directie en bestuursniveau die volgens de code Tabaksblat vandaag de dag niet meer kunnen. Hoewel we er met zijn allen sterk naar openheid verlangen, is het verbazingwekkend hoe moeilijk het is om zaken blijkbaar gescheiden te houden. In mijn directe omgeving en adviespraktijk kom ik belangenverstrengelingen regelmatig tegen. Juist bij maatschappelijke organisaties is achterkamertjespolitiek schering en inslag. Vaak omdat bestuursleden onbetaald zijn en amateurisme hoogtij viert. Bestuurders zijn vaak relaties van elkaar, of bewaken binnen de stichting of verenigingen hun eigen piketpaaltje. Bestuur is vaak niet echt 'op afstand'. Belangenverstrengelingen komen steeds meer in de openbaarheid. Transparantie is echter het sleutelwoord. Wil je een CBF-keurmerk, dan dien je je jaarverslag in ieder geval openbaar te maken. Eigenlijk zouden alle stichtingen die subsidies van overheid en fondsen krijgen openbaarheid van hun handelen moeten geven. Verantwoording naar de maatschappij waar ze zelf onderdeel van zijn. Deugdelijk bestuur dwing je niet af met een code. Gelukkig dwingt Tabakblat dit af via wetgeving. De code is aanjager van het debat om vertrouwen terug te winnen, verdieping naar goed bestuur is nodig. Corporate Governance is bij maatschappelijke ondernemingen nog harder nodig dan in het bedrijfsleven. Met zoveel verschillende stakeholders is goed bestuur lastig te organiseren – maar wel noodzakelijk. Transparantie en verantwoording is belangrijk, maar geen garantie voor goed bestuur. Daarom zal good governance meer benaderd moeten worden als een middel om een stabiele relatie tussen aandeelhouders en maatschappelijke organsatie te creëren. Het debat over good governance is pas geslaagd als ook de onderneming de bestuurders ter verantwoording durft te roepen. De behoefte aan transparantie, afstand en verantwoording zal veel advieswerk opleveren.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/9/2007 - Trots op Almere? Kijk eens naar deze presentatie van James Howard.Dan zijn onze new towns toch iets minder depressief.

Op 14 november een symposium over de toekomst van ons onderwijs. Ik ga er in ieder geval naar toe.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

31/8/2007 - Duurzaam

Ik rijd aluminium. Mijn vorige auto heb ik 25 jaar gehad. Nu deze. Ben van plan hier ook minimaal 25 jaar in te rijden. Aluminium roest niet, is licht, is sterker dan metaal. Hier staat mijn auto onder het aluminiumcentrum in Houten. Ik gaf daar een workshop aan wat managers uit het bedrijfsleven. Over passie, identiteit en branding. Meer dan 25 jaar dezelfde auto met trots rijden is ook passie. Én goed voor het milieu. Mijn vorige auto reed trouwens op lpg. Ik onderzoek nu hoe ik nu op biodiesel kan gaan rijden in ons polderland. Wordt vervolgd ...
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/8/2007 - Het is gewoon inkoppen bij dit onderwerp

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

9/8/2007 - Eindelijk het boek Blink uitgelezen

Malcolm Gladwell vertelt op zijn site ook over Blink. Blink gaat over hoe veel beslissingen in het onderbewuste worden genomen. Het boek analyseert wat er allemaal achter die “gesloten deur” gebeurt in die split-seconde die we vaak gebruiken om beslissingen te nemen. Gladwell noemt in het boek een hele berg gevallen van dat soort blink-beslissingen. Hij analyseert die momenten en laat er zijn theorieën op los. Een van de voorbeelden: een museum koopt na maandenlange analyse een perfect bewaard gebleven historisch beeld, maar een vervalsingen expert beseft in een blink dat er iets mis moet zijn met het beeld. Uiteindelijk blijkt het beeld inderdaad een vervalsing te zijn. Het Pentagon wordt verrast door de oude rot en zijn blink-beslissingenEen ander voorbeeld verhaalt over een grote militaire oefening waarbij de experts van het Pentagon het met een nieuw informatiesysteem opnemen tegen een oude rot uit Vietnam. De oude rot “speelt” in de oefening de terroristen die met hun informatie achterstand geen schijn van kans zouden maken. De terroristen winnen met glans omdat het Pentagon zoveel informatie heeft dat ze de beslissingen niet meer helder genoeg maken. Ze worden verrast door de oude rot en zijn blink-beslissingen. Een derde voorbeeld is een tennis coach die met extreme nauwkeurigheid kan zeggen of een opslag een dubbele fout wordt. Hij doet zijn voorspelling tijdens de opgooi maar kan zelf niet zeggen waar hij nou op let. Hij “ziet” het gewoon, al weet hij niet wat hij dan ziet. Later in het boek proberen ze met slow motion beelden te analyseren wat nou het geheim van de opslag is, zonder succes.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/7/2007 - De trends volgens het trendwatcher congres van afgelopen maand

Eigenlijk wisten we het al. De laatste jaren is uiterlijk vertoon en status aan het verschuiven naar innerlijk en samen. Dit rijtje stond vorige week in alle vakbladen. Ben ik toch een trendvolger, een kuddedier, verdraoidh. Want al tijden eet ik biologisch, draag ik mijn dure horloge niet meer (gaat steeds kapot en de reparatie kost een fortuin ;-) ). Door het oprichten met wat gelijkgestemden van de stichting Breinstorm Zuiderzeeland - http://www.breinstorm.org - komt dat maatschappelijk ondernemen ook wel goed. Hieronder het rijtje trends. Mijn vraag voor me zelf is eigenlijk, what's next. De trends van nu: - samen dingen doen - maatschappelijk verantwoord ondernemen - biologische voeding - statussymbolen als dure auto's en dure horloges zijn uit - participatie in plaats van consumpie - je leven lang werken - gemeenschapszin - de vraag om duurzaamheid, veiligheid en eerlijkheid
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/7/2007 - Links-rechts

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

15/6/2007 - Kleine Denker

Als je de wereld rondreist, dan ben je op wereldreis. Zo hebben ze Amerika ontdekt. Maar de mensen die er woonden, die wisten het al. - Jos, 11 jaar -
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

9/6/2007 - boksring of dialoog

Ik was vorige week op een hoorzitting van de gemeente? Als toeschouwer aan de zijlijn zag ik een soort boksring. Burger en publieksdienst zetten de hakken in het zand. Er wordt met woorden gemept. Met argumenten geslagen, met drogredenen en non-argumenten gebokst. Dit is exemplarisch voor veel debatten. Via de boksring werkt het in ieder geval niet. De dialoog lijkt beter. Op de een of andere manier is de burger geleerd om te zwijgen als het over beleidsvorming gaat, om afstand te bewaren. Aan sommigen van ons werd nooit gevraagd onze ideeën en meningen te uiten. Op school en tijdens ons volwassen leven hebben we geleerd stil te zijn, opdat anderen ons kunnen vertellen wat we moeten denken. Door deze ervaringen zijn we gaan aarzelen het woord te nemen en zijn we soms bang voor elkaar geworden. Veel mensen verlangen ernaar opnieuw met elkaar in gesprek te raken. We verlangen vurig naar een kans om te spreken. Om mee te denken. Mijn initiatief www.degelukkigeambtenaar.nl helpt de dialoog weer te vinden met de burger.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/5/2007 - Almere 2018, culturele hoofdstad van Europa

Als een van de initiatiefnemers van deze Almeerse uitdaging, geloof ik in de haalbaarheid hiervan. In ieder geval waren de kinderen op de kick off erg enthousiast. Klik op www.almere2018.eu voor meer informatie.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/5/2007 - Een gesprekje met God

Ergens in de tijd was er een zieltje, dat tegen god zei: 'Ik weet wie ik ben, ik ben het licht.' God glimlachte breed en zei:'Dat klopt. Jij bent het licht.' 'Woepie,' zei het zieltje. 'Dat voelt goed!' Het zieltje ging over naar een nieuw leven, verrukt van het feit dat hij het Licht was. En vooral van dat deel van bijzonder dat vergevingsgezind heette. Dat was immers heel bijzonder. En elke keer als er een nieuwe ziel in zijn leven kwam opdagen, of die nu vreugde bracht of verdriet - en speciaal als hij verdriet bracht, als slachtoffer van een schurk - dacht het zieltje aan de woorden van God. Ik heb je alleen engelen gestuurd. Jij bent het licht. Dit is de eerste en laatste strofe van het kinderboekje 'een gesprekje met God'. Het is een mooie manier voor kinderen om na te denken over spiritualiteit. Een aanrader. Vanaf een jaar of acht.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/4/2007 - Rene Kempenaar blijft in ons collectief geheugen

Rene Kempenaar is afgelopen maandag overleden. Op 52 jarige leeftijd. Zoveel passie, zoveel inspiratie en zoveel kracht. Een bijzonder mens. Ik kende hem pas anderhalf jaar. Held van Almere, ontdekker van Ali B. en jongerenwerker pur sang. Wellicht de beste jongerenwerker van Nederland. Ambassadeur van Almere. Zijn droom blijft. Zijn passie blijft. Hij zal nimmer vergeten worden. Ik heb diep respect voor deze man. Hij had net de Tweede Kamer toegesproken over het werk met de jongeren in Almere. Vorig jaar werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. (foto: Marcel Kolder)
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

10/4/2007 - Welbevinden

Kun je geluk leren? Geluk leer je niet. Geluk beleef je. Wellicht is het mogelijk om weer terug te keren naar je kind-zijn. Daar zijn wel technieken voor. Maar het bestaat voornamelijk uit loslaten. Loslaten van vooroordelen, van 'het kan niet'. Dan onstaan er nieuwe kansen. Zoals Richard Branson eens zei: 'Ik kijk vanuit mijn onderneming door de ogen van een kind. Zo ontdek ik elke dag weer nieuwe mogelijkheden'. Kinderen - vrij vertaald: lerenden - die zich in een toestand van welbevinden verkeren, voelen zich op en top. De hoofdtoon van hun bestaan is genieten. Ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel, weerbaarheid. Het fundament evenwel is het in voeling zijn met zichzelf, het contact hebben met de eigen ervaringsstroom, ‘volfunctioneren’. Geniet van dit alles, en let niet op critici. Leef je leven. Er is namelijk nog nooit een standbeeld opgericht voor een criticus.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/3/2007 - Aftrap voor Almere 2018

Ik schreef al eerder in deze blog dat ik met een aantal gepassioneerde nieuwlanders Almere kandidaat wil stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De aftrap was op 21 maart. Samen dromen over 2018. In museum De Paviljoens werd door een flitssymposium de aftrap gegeven voor de kandidaatstelling. Kinderen en volwassenen dachten na over de invulling van dit initiatief. De aftrap werd drukbezocht door allerlei Almeerders die actief zijn in de kunst en cultuur. Zij bedachten hoe ze Almere zien in 2018. Zo’n zeventig kinderen deden ook een duit in het zakje. Mart (acht) stelde bijvoorbeeld voor een oranje voetbalveld aan te leggen om zo het WK voetbal binnen te halen. Zelf staat hij, inmiddels profvoetballer, uiteraard in de basis. Nina ziet meer in een enorme skatebaan, bovenop de gebouwen van Almere, het liefst in de wolken. Brianne wil een dolfinarium, en dan zelf trainer worden. Nederland is in 2018 samen met Malta aangewezen om een culturele hoofdstad te leveren. Alleen gemeenten kunnen zich kandidaat stellen als culturele hoofdstad. De rijksoverheid bepaalt uiteindelijk welke stad culturele hoofdstad wordt in 2018.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

8/3/2007 - an inconvenient truth

Als we Al Gore mogen geloven is deze laatste sneeuwbui tijdens het beruchte weeralarm van een paar weken geleden de laatste worsteling geweest van snoek tegen roest en andere natte treurnis, en wordt koude snoek een warm happy snoekje in de warme winters die komen gaan. Hij rijdt gelukkig op gas, en gaat al 45 jaar mee.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/2/2007 - Herstart Fokker

Soms merk ik leuk nieuws op in dit polderlandje - veel luchtvaartmaatschappijen hebben interesse getoond in een nieuwe generatie Fokkervliegtuigen die in Nederland geproduceerd kunnen worden. De kans is daarom groot dat de ondernemer Jaap Rosen Jacobsen het merk Fokker nieuw leven inblaast met zijn bedrijf Rekkof. Binnenkort wordt er besloten of Nederland inderdaad weer een eigen vliegtuigbouwer krijgt. 'Als de productie dit jaar begint, rolt over 2,5 jaar de eerste Fokker van de band.' De vliegtuigen zouden in Nederland in elkaar kunnen worden gezet, aldus Vanneste. 'Met een betrekkelijk kleine investering kan de productie worden hervat.' Het schijnt dat de vliegtuigen zeer zuinig zullen vliegen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/2/2007 - Zonnekoning(in) niet alleen in Afrika

De afgelopen week is een Zuid-Afrikaanse goeddoener ontmaskerd. Zij had van Oprah Winfrey en andere weldoeners geld ontvangen op een oneigenlijke wijze. Door kinderen verschrikkelijke verhalen te laten vertellen op de Amerikaanse televisie over verkrachting en mishandeling. Het was bijna allemaal een leugen. Een medewerker van een voedselloket in Nederland is recent na een flinke tast in de buidel voor hulpbehoevenden op non-actief gezet. De grens tussen goed doen en goed voor jezelf is soms erg dun bij sommige filantropen. Een analyse. Een bevlogen goed-doener heeft zelf weinig last van haar of zijn gedrag. Passievolle mensen gaan vaak erg ver om hun doelen te bereiken. Een zekere mate van narcisme daarin is volkomen natuurlijk en gezond. Het wordt ernstiger als het doorslaat in egocentrisme, opgeblazenheid, overdreven eigenliefde, jezelf op de borst slaan (ook bij mislukte projecten) en negeren van grenzen van het fatsoenlijke. Deze buitensporige vorm van narcisme zie je vaker bij dominante mensen die ooit zijn gestart vanuit hun idealen, zoals betreffende dame in Zuid-Afrika, maar na een tijdje neigen via reactief narcisme naar ongewenst gedrag en soms naar despotisme of zonnekoning(inne)gedrag. Veel van deze mensen ontvangen te weinig sociale controle. Vaak zijn deze mensen ooit in hun leven 'gewond' geraakt. Hun buitensporige instelling ontstaat als een manier om hun geringe eigenwaarde en depressiviteit te onderdrukken. Zulke mensen neigen tot exhibitionisme. Willen graag in het nieuws zijn of middelpunt van aandacht. Zij trachten anderen te overheersen en in hun groep c.q. kamp te krijgen. Vaak zijn goede doelen stichtingen of verenigingen in binnen of buitenland de plek om waar dit reactief narcistisch gedrag wordt uitgespeeld. Een nog recenter voorbeeld is het weeshuis dat door een Nederlandse 'weldoener' in Nepal zijn gestart. De directeur heeft zich vergrepen aan de kinderen aldaar. Wat de les voor de lezer kan zijn?. Veel van deze mensen worden geaccepteerd door Ja-knikkers. Door een groep afhankelijke, licht masochistische mensen die het eigenlijk wel prettig vinden en gedijen onder een onderdanige rol. Vaak komt de 'umwelt' rond deze zonnekoning(inn)en ook niet in opstand omdat het, juist bij maatschappelijke initiatieven 'not done' is om kritiek op de passievolle leider te hebben. Het zijn gevallen van gegijzelde sympathisanten (denk maar aan het Stockholmsyndroom). Aandacht en applaus in het leven van een narcistische goeddoen(st)er staan bovenaan haar of zijn lijstje. Voortdurend op zoek naar bevestiging omdat ze zelf niet niet in staat zijn zichzelf een schouderklopje te geven. Zie je in jouw omgeving deze mensen. Vermijdt ze. Tenzij je wel houdt van een onderdanige rol. (Ben je echt geïnteresseerd in dit fenomeen, is het boekje van Manfred Kets de Vries: Wat leiders drijft, een aanrader.)
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/2/2007 - Almere 2018

De droom - Op 8 december van het jaar 2017 vindt het openingsfeest plaats van Almere 2018. Dan is Almere een jaar lang multiculturele hoofdstad van Europa. De maanden voorafgaand aan het grote feest zijn nog best spannend geweest. Hebben we genoeg hotelruimte? Is de brug naar IJburg op tijd klaar? Kan Airport Lelystad de drukte aan? Zijn de drijvers onder de Paviljoens in het Weerwater stevig genoeg om alle bezoekers veilig te ontvangen? - Het project Almere2018 - Het is in de pers niet onopgemerkt gebleven; een kleine groep initiatiefnemers heeft de ambitie om Almere culturele hoofdstad van Europa te laten worden in 2018. En daar hebben we uw steun bij nodig. Zodat de visie van enkelen de visie van velen wordt. - De ambitie - Nederland mag in het jaar 2018 opnieuw een Europese culturele hoofdstad aanwijzen samen met Malta. Almere2018 is een idee om te bevorderen dat iedereen het in de komende jaren volslagen normaal gaat vinden dat Almere door de Nederlandse overheid wordt genomineerd om Europse Multiculturele hoofdstad te worden in het jaar 2018. De nominatie hiervoor moet in 2013 plaats vinden en het Almeerse gemeentebestuur moet in 2012 een beslissing nemen over deelname. - De boodschap - De boodschap voor de nominatie voor Almere is tweeledig: Almere als zeer bijzondere en vitale “new town” met een regenboog aan jonge culturele initiatieven.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

23/2/2007 - Wat is boos en wat is kalm

Als je naar deze tekening kijkt van op je stoel voor het scherm, staat Meneer Boos links en Mevrouw Kalm rechts. Nu sta recht en ga op een afstand van 5 meters van je scherm staan en …. Zonder iets te doen, zijn ze van plaats verwisseld! Deze illusie werd gemaakt door Phillippe G. Schyns en Aude Oliva van de universtiteit van Glasgow. Zij suggereert dat wij niet altijd zien wat er in werkelijkheid voor ons staat… Moet je echt eens doen is raar ...
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

20/2/2007 - Een beeldmerk voor Ym

Ym de Roos is een bedrijf voor projectmanagement. Hands on, voeten in de klei, en altijd maar bezig andere organisaties te professionaliseren. Daar houd ik van. Ik heb haar beeldmerk mogen ontwerpen. Gebaseerd op een oud grieks teken. Die van de lopende beeldjes.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/2/2007 - Waardenvol werkt!

Tweederde van de bedrijven en instellingen in Europa geeft aan dat het bewust hanteren van waarden significant bijdraagt aan het succes van hun organisatie. Succesvolle organisaties zijn vaker extern georiënteerd, gericht op de klant en de leefomgeving. Dat succes blijkt uit de winstgevendheid, het innovatief vermogen en de mate van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een waarde is een diepgevoelde en gedeelde overtuiging die aangeeft hoe iedereen zich binnen de organisatie gedraagt en dient te gedragen. In 79% van de succesvolle organisaties zijn de waarden herkenbaar in de leiderschapsstijl en 63% van de medewerkers handelt in lijn met de gekozen waarden. De waarden zijn bovendien voor de omgeving goed herkenbaar, zowel in het gedrag van de medewerkers als in de projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisaties lukt het beter hun waarden te vertalen naar met name hun klantrelatie-, personeels- en interne communicatiebeleid.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/2/2007 - Van Dale wacht op antwoord

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

16/2/2007 - Snoepgoed

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

15/2/2007 - Culturele identiteit en diversiteit

Je cultuur draagt bij aan de versteviging van je eigen identiteit en het kritisch kunnen reflecteren op die identiteit. Het besef van een eigen identiteit is onontbeerlijk voor ontwikkeling en in interactie met anderen. Culturele uitwisseling draagt bij aan wederzijds begrip tussen verschillende samenlevingen, bevolkingsgroepen en binnen organisaties. Culturen verschillen van elkaar. Ze zijn door de tijd heen veranderd en de evolutie gaat nog steeds verder. Wanneer we de wereld bekijken, zien we dat alle culturen verschillend en uniek zijn. Ervaring opdoen met verschillende culturen, in wisselwerking treden met mensen die uit andere landen komen, naar verschillende meningen luisteren, is een van de leukste kanten van het leven. De verschillende culturele uitdrukkingswijzen van de diverse volkeren in de wereld en de relaties die ze met elkaar onderhouden, vormen ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het is iets waar we allen deel van uitmaken. (de laatste strofe komt uit de Universele verklaring van de UNESCO over diversiteit).
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

9/2/2007 - Samen werken, samen leven ...

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

9/2/2007 - respect

Respect heeft alles te maken met de manier waarop je naar de ander kijkt. Het woord respect komt in veel talen voor en betekent letterlijk "omkijken naar" maar wordt meestal vertaald met "eerbiedigen" of, wat zwakker uitgedrukt, "iemand in zijn waarde laten". Respect kun je definiëren als het spanningsveld tussen betrokken zijn ("liefde") en de juiste afstand houden ("vrijheid"). Respect is een complex begrip. Volwassenen leggen nog weinig uit wat respect betekent. Een kind moet uit de strenge toon waarmee de ouder zegt "Heb eens wat meer respect!" afleiden dat de boodschap is dat je niet zomaar kan doen, laten en zeggen wat je wilt. Wat je wel moet doen, wordt er vrijwel nooit bij verteld. Dat maakt het leren om respect te tonen zo ingewikkeld. Respect zou moeten leiden tot een gezonde balans, die het resultaat is van gelijke tegenkrachten: liefde en vrijheid. Binden en loslaten. (ik heb deze tekst vorig jaar geschreven als inleiding voor een boek over respect, ik heb met plezier aan dit boek gewerkt)
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

14/1/2007 - Ja en nee

Vrijend langs de kergracht - de anderen praten zacht - de nacht wil wel - er gaat een mooi geluid - van Almere uit - iedereen leeft mee - tussen ja en nee ...
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/1/2007 - Almeerse Fjorden

Ik sprak een jaar geleden deze column uit op een bijeenkomst van de gemeente. Over een nieuw te ontwikkelen gebied naast het nieuwe stadshart: 'Het heen en weer schieten van verlies naar verlangen, en van verlangen naar verlies, zijn de congestieve ingrediënten van Almere’s identiteit. Het is een rat race waarin Almeerders opgesloten lijken. Waarbij de melancholie van hun verleden, van het oude land, verknoopt raakt met postmoderniteiten en individualisme. Het collectief reïncarneert continu het stedelijk landschap van oud- naar nieuw land. Het zichtbaar gemis van een roemrijk verleden en civilisatie hebben Almere bijzonder vatbaar gemaakt voor de wijze waarop men zich in de stad nestelt. Haar identiteit vorm geeft. Middenstandsfamilies en haar vooroordelen staan centraal in de meningsvorming rondom de ontwikkeling van de stad en haar stadshart. De exclusieve locus van Filmwijk en Stadshart en de zichtbare verbintenis als design-twins creëert dromen, mogelijkheden en angsten. Een sterk besef van verandering toont dat de architectonische twee-eenheid in en vlak naast het stadshart via nieuw-creatie van het oostkavelgebied zich op de grens van een omvangrijke transformatie beweegt die haar in veel verschillende richtingen kan stuwen. Ik kijk naar de oostkavels. En droom dat de kavels een mooi meanderend gebied zijn, met water, pleintjes, eilandjes in het weerwater, verbindingen, bruggen naar verwachtingen, met een variëteit aan kleurrijke en veelsoortige gebouwen. Almeerse fjorden. Stadsbestuur, laat u inspireren door de Almeerse mens en haar liefde voor de weidse natuur. Door Antoni Gaudi of door Le Corbusier en Frank Lloyd Wright. Maak betere pleinen en parken, integreer stadshart, stadspark en stadswijk met organische vormen. Vergeet de Berlijnse Muur en het staccato aan eenvormigheid. Kies voor Hundertwasser of Himmelblau. In een holistisch geheel. Kies nadrukkelijk niet voor de ego-trips van individuen. Kies uiteindelijk voor samen met de bewoners ontwerpen en bouwen. Het gaat immers niet enkel om meer, maar vooral om anders.' Laatst zag ik de eerste ontwerpen. De gemeente Almere heeft geluisterd. Ik ben gerustgesteld. De dialoog is op gang. Chapeau.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/1/2007 - Nieuwe termen in marketingcommunicatie

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

6/1/2007 - Opening nieuwe schouwburg

Weer een cultuurikoon om trots op te zijn.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

1/1/2007 - Mijn voornemen

Besteed geen aandacht aan wat critici zeggen; geen enkel standbeeld is ooit voor critici opgericht. (Jean Sibelius, Finse componist)
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

30/12/2006 - Dictator

De veroordeelde dode - mist de tijd - de maan wast - als hij zich wast - hij kijkt door iedereen heen - in een volle kamer - de klok loopt - als de vloer levend wordt - ook hij wordt even mens - en verlaat de tijd.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

5/12/2006 - Einstein Generatie

Het boek 'De Einstein generatie' heeft een belangrijke prijs gewonnen. Het is zeer lezenswaardig en er is flink wetenschappelijk werk voor verricht. Het boek schetst een beeld dat anders is dan de algemeen gangbare vooroordelen over jongeren. Generatie Einstein is een waarschuwing aan marktleiders dat het in de toekomst nog lastiger zal worden deze positie te behouden. Generatie Einstein geeft een beeld van een nieuwe generatie. Degenen die daartoe behoren lezen nieuws als journalisten, kijken naar films als regisseurs en beoordelen reclame als reclamemakers. Deze generatie laat zich niet zeggen hoe de wereld in elkaar zit, ze ontdekken dat zelf. Ze zijn slimmer, sneller en socialer. Als je deze generatie echt wilt bereiken, zul je anders met haar moeten communiceren dan je gewend bent. Generatie Einstein is uitgegeven door Pearson Education. Een aanrader.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

30/11/2006 - Kind en badwater

Nederland is in 2018 aan de beurt is voor het leveren van de Europese Culturele Hoofdstad. Ik ben met een groep gepassioneerde professionals in Almere2018 gestart om na de succesvolle kandidaatstelling van Rotterdam in 2001 na te denken over de kansen en uitdagingen voor ‘new town’ Almere. De culturele diversiteit van een stad als Almere en de gelaagdheid van culturele voorzieningen toont aan dat Almere een kans gaat maken. Een toptheater, toparchitectuur, een topmuseum en de aanwezigheid van vele culturele initiatieven laten zien dat Almere steeds meer gaat bruisen. Almere2018 is momenteel bezig een bedding te creëren voor een culturele stroomversnelling, een snelkookpantechniek, waar een groeistad als Almere recht op heeft. Met als visie de ontwikkeling van een volwassen stad te bevorderen. Met als uitdagend en ‘hoger doel’ cultureel hoofdstad van Europa te worden. Op 21 maart 2007, de eerste lentedag, wordt het eerste flitssymposium Almere2018 gepland. In het museum De Paviljoens. We weten dat in het begin heel grinnikend Nederland over het initiatief heen zal vallen, maar dat zijn we in Almere wel gewend. Almeerders weten dat HET KAN IN ALMERE. Let maar eens op.’ Rotterdam was in 2001 aan de beurt. Niet zozeer het evenement, maar vooral het voor- én na-effect heeft Rotterdam gemaakt tot wat het nu is, een ontzettend bruisende stad voor jong cultureel geïnteresseerden met heel veel initiatieven en een groeiend aantal toeristen die daar speciaal voor komen. Almere gaat wellicht dezelfde stap maken.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/10/2006 - More or less

Ik zag gisteren een Amerikaanse dvd met een fantastische dialoog. The life of David Gate door Alan Parker (2003). Drie keer teruggespoeld en de tekst overgetypt. Een dialoog tussen Kevin Spacy and Kate Winslett. Ga er even voor zitten ... : 'Do you fantasize? Do you want more? A bigger house, a higher salary, a new car, even a new relation. What's the reality. The moment you have a big car, you want a bigger one. When you have a nice relation, you fantasize about another. Living by your wants never makes you happy. It's not it that you want, but the fantasy that you want. That's the real thing. The hunt is sweeter than the kill. Strive to live by your ideas. Measure not what you attained, but to savour those small moments of integrity, compassion, rationality, even self sacrifice. By valuing the lives of others you can measure your own life.'
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

16/10/2006 - Oktober Borstkankermaand

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

15/10/2006 - Een vrije denker

Steeds vaker streef ik in mijn persoonlijk leven en werk naar bevrijding van dogmatisme en vooroordelen. Dat is soms best een strijd, ook de strijd in mezelf. Het gaat tenslotte over universele menselijke waarden. Andere houvasten dan geloof en religie. Waarden waar Humanitas bijvoorbeeld ook voor staat. Ik probeer zelf te leven vanuit solidariteit met mensen, natuur en het milieu. Dat lijkt heel erg op een beweging die dit weekend 150 jaar bestaat: de vrije gedachte. Met als boegbeelden door de tijd heen als Multatuli en Leo Polak. Maar ook Benjamin Tucker en Lennon waren freethinkers. Recent onderzoek door het bureau Motivaction in Amsterdam wijst uit dat de meeste Nederlanders de 'humanistische' gedachte ondersteunen. Zien we hier een kanteling in onze samenleving verschijnen. Ik ben benieuwd. Ik ga ervoor.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/10/2006 - Minister Nicolaï's Last van de overheid

Op het symposium Last van de overheid gaven we de workshop Missing Link aan beleidsambtenaren, wethouders en politici. De workshop begon met wat sommigen hebben ervaren als een hindernissenbaan. De helft van de deelnemers moest in een rolstoel gaan zitten of deze, geblindeerd, vooruit duwen. “Waarom is het niet geregeld dat ik op tijd in deze cursuszaal kan komen? “ Ik moet me maar redden met de behulpzaamheid van een paar mensen, de meesten merken mijn probleem niet eens op! “. Dit waren een paar van de opmerkingen die de deelnemers uitwisselden nadat de hele groep hun ‘eindbestemming’ had bereikt. De ervaringen met de rolstoel of blinddoek helpen de deelnemers bij hun bewustwording. Cursusleider Marcel Kolder heeft net als drie andere deelnemers een gehandicapt kind. Hij geeft de cursus dan ook met de hoop zijn eigen administratieve last te kunnen verminderen. Met deze workshop kantelen hij en zijn collega Joy van der Stel op humorvolle wijze de ambtenaren van ‘functioneel specialist’ naar ‘burger- en vraaggerichte generalist’.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

28/9/2006 - Soms is het leuk om ergens bestuurslid van te zijn

AlmereGrid is officieel van start. Als bestuurder van dit initiatief was ik natuurljk uitermate trots op deze mijlpaal van onze stichting. Wethouder Martine Visser verrichte gistermiddag de opening van het ’supernetwerk’, waar momenteel 53 Almeerse computers op zijn aangesloten. Doordat het Grid gebruik maakt van meerdere computers ontstaat er genoeg rekencapaciteit voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekster Danielle Posthuma van de Vrije Universiteit is enthousiast over AlmereGrid. Posthuma gebruikt het Almeerse supernetwerk om te bekijken welke genen van invloed zijn op menselijk gedrag. In een presentatie lichtte zij gistermiddag het belang van het systeem toe.,,Om bepaalde genen op te sporen, werken wij met zogenoemde genetische markers. Hier zijn er 3.500 van. Het analyseren van één marker kost op één pc één seconde. Dit lijkt niet lang maar wanneer je 3.500 markers moet analyseren, ben je al 9,7 uur bezig", vertelt de onderzoeksters. Daarbij moet elke analyse, om toevalstreffers te voorkomen, minimaal duizend keer herhaald worden. ,,Dit komt neer op een rekentijd van 404 dagen. Als ongeduldige onderzoekster, snappen jullie dat ik blij ben met AlmereGrid dat deze tijd aanzienlijk ." Simpel gezegd werkt AlmereGrid als volgt. Almeerders kunnen hun computer - als zij deze zelf niet gebruiken - beschikbaar stellen aan de wetenschap. Al deze pc’s bij elkaar vormen samen een soort supercomputer. Dat levert dusdanig veel computercapaciteit op dat bepaalde wetenschappelijke berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

4/9/2006 - kolderkartoen

Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/8/2006 - Banner

Hier trekken we de lijn
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

21/8/2006 - Eenzame sfinx van vergankelijkheid

Ver weg op de Veluwe op de zandvlakte van Radio Kootwijk begon na WO I de bouw van een radiostation dat een onafhankelijke verbinding met Indie moest verwezenlijken. Een groots zendgebouw, een watertoren, een heel dorp. De verbinding met Bandoeng kwam tot stand, maar de ruimteverslindende techniek was gauw verouderd. Hout en spijkers mochten niet worden gebruikt gewapend beton was het nieuwste en dus het aangewezen materiaal, daar dit goed bestand is tegen de invloed van wisselstroom van lage frequentie. Het gebouw is magistraal. Edel zelfs: steenachtig materiaal vol met ijzer, zodanig dat het de elastische eigenschappen krijgt van materialen die deze eigenschappen van nature hebben. Natuurlijk is zo'n puriteins standpunt in onze tijd van synthetische materialen tegenwoordig volkomen onhoudbaar. Dit momument laat de eenzaamheid zien en vergankelijkheid. Het staat al jaren leeg. Eigenlijk heel mooi dus. Een beetje sinister. Bijna een religieuze ervaring. Onze tenttrailer stond drie weken lang vlakbij dit gebouw. Genietend van een regenachtig Holland en dito vakantie. Maar de regen veroorzaakte wel heel mooie cumuli. Zoals mijn trotse foto laat zien.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

12/7/2006 - Zomertijd

Op het moment dat ik dit schrijf zindert Nederland al een poosje in een zomerse hittegolf. Skyradio zendt mijn favoriete liedje uit. Ik zing, zo vals als ik kan, hard mee met mijn gehandicapte dochtertje. Summertime and the livin is easy. Fish are jumpin and the cotton is high. Oh your daddys rich and your ma is good lookin. So hush little baby, dont you cry. One of these mornings. Youre goin to rise up singing. Then youll spread your wings. And youll take the sky. But till that morning. Theres a nothin can harm you. With daddy and mammy standin by. Dit lied van Gershwin is mij uit het hart gegrepen. Het leven met een chronisch ziek kind is af en toe easy, maar wat vaker minder easy. Natuurlijk, pappie is rijk (volgens het liedje) en mammie ziet er goed uit (volgens pappie). Maar livin in ons gezin blijft wel een constante uitdaging. Livin heeft zijn lusten en lasten. Totdat ons meisje haar vleugels spreidt en de weide wereld in vliegt zullen wij haar zaken regelen. En dat baart ons steeds meer zorgen. Hoe moet dit als we er straks niet meer zijn? Er moet nu al zoveel geregeld worden rondom haar zorg. Afgelopen jaar hebben we opgeteld hoeveel tijd we kwijt zijn aan bureaucratie. Zichtbare rompslomp voor ouders. En op die route kwamen we meer bushaltes en omwegen tegen dan op een route die idealiter van A naar B kan gaan in n rechte lijn. Elke jaar bijvoorbeeld moeten we bijvoorbeeld aan verschillende instaties bewijzen dat onze dochter in een rolstoel zit. En dat zal echt niet veranderen. Elk jaar moeten verwijsbrieven aanvragen, indicaties regelen, PGBs verantwoorden, overeenkomsten sluiten met hulpverleners, budgetten aanvragen, ziektekosten aftrekken, bezwaren schrijven tegen beschikkingstellingen, autoaanpassingen regelen, aanvraag invalideparkeerkaart doen, bouwvergunningen regelen, aanpassingen in huis regelen, herhaalrecepten regelen, onderwijskaarten invullen, schoolbussen regelen, aanvragen en passingen rolstoelen e.d. doen, bijhouden van administratie en ga zo maar doen. Een gezond gezin besteedt 24 uur aan bureaucratie. Wij het zesvoudige Ik zie onze dochter al dit regelwerk zelf niet doen. Wat ik in ieder geval vanuit mijn rol als adviseur van de gelukkige ambtenaar kan doen is meehelpen alle bureaucratische regels te schrappen. Elke regel die in de burelen van dit land worden bedacht zal ik kritisch tegen het licht houden en na toetsing proberen te verwijderen. Zodat de lasten niet groter worden dan de lusten. Dat men in de zorg niet doorschiet in regelgeving.
Reacties (3) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/7/2006 - Kolder voor Leidinggevenden

Ik gaf in Cinescope, de plaatselijk bios, een workshop leidinggeven. Met humoristisch stukjes uit films die er toe doen namen we een grote hoeveelheid bioscoopgasten mee in de kunst van het leidinggeven. Via Charley Chaplin en Woody Allen, kwamen we uit bij Gandhi. Tranen van het lachen, en diepe gesprekken. Voor de prijs hoefden de gasten het niet te laten. 4 Euro 50 voor een kaartje en een drankje. Welhaast de goedkoopste cursus leidinggeven in Nederland. Soms is het leuk om een gek idee ten uitvoer te brengen.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/7/2006 - Tunnelvisie

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/6/2006 - Op de top van je kunnen

Paul Kwakkenbos, een goede vriend van mij gaat het weer proberen. En deze keer gaat het hem lukken. Hieronder zijn laatste verslag. Als het goed is zit hij al in het basiskamp: 'Vandaag een superdag: alles zat mee met vliegen naar Skardu, de bagage kwam enkele uren geleden ook allemaal aan en Skardu is een verademing vergeleken met de drukte van Rawalpindi/Islamabad. Bovendien heb ik een once in a lifetime vliegtocht meegemaakt: we zaten voor in het vliegtuig, de Nanga Parbat kwam aan de rechterzijde langs; een groep Spaanse, correctie, Catelaanse, klimmers schoof voor de raampjes. De steward wenkte naar Kim en mij: we mochten wel foto's maken vanuit de cockpit van de stokoude Boeing 737. Hoezo safety regulations: het deurtje naar de kleine cockpit ging open en voor ons doemden op ooghoogte alle grote bergen van de westelijke Himalaya op: de prachtige piramide van K2, de Broad Peak, Hidden Peak en de Gasherbrum 2, recht voor ons, een strakblauwe lucht en we vlogen er recht op af..' Wait with the pictures' , zei de piloot, 'we'll getting pretty close to them'. En inderdaa, zeldzaam mooi uitzicht op een paar van de hoogste (8000+) meter hoge bergen. Bovendien kende de piloot alle toppen en gletsjers naast en onder ons.. prachtig!
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

25/6/2006 - Kolderkartoen

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

20/6/2006 - De boeiende boeier

Ik voer gisteren met een ploeg communicatiespecialisten op de boeier Ludana van schipper Dries Verwaaijen over de Fluessen. Teambuilding was het adagium, en de poging om te komen tot vernieuwing van het vakblad voor communicatie: het blad C. C met een kapitaal! We hebben ervaren hoe mooi het is om oprecht nieuwsgierig te zijn naar elkaar en naar elkaars drijfveren. Door je te verdiepen in de ander krijg je zelf een completer en rijker oordeel. Dries heeft als ambitie de komende tien jaar met de Ludana te varen en trainen en tegen het eind van de tien jaar hoopt hij dat iedereen die er in Nederland toe doet, aan boord is geweest of van hem gehoord heeft van iemand die aan boord van de Ludana was. Mijn blog van vandaag helpt daarbij, meen ik.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/6/2006 - Bilateraaltje met Pechtold

Een aantal ministers en staatssecretarissen, zoals Gerrit Zalm, Alexander Pechtold en Karien van Gennip genoot gisteren samen met een klein aantal bewoners en ondernemers uit Almere van een lunch op het stadhuis. Op het Almeerse gemeentehuis legden zij vooral hun oor te luisteren. Hier ging het vooral over overbodige wet- en regelgeving waarmee inwoners en ondernemers te maken krijgen. Marjan Heidstra van horecagelegenheid Tante Truus was een van de genodigden. Zij vertelde minister Pechtold over het reilen en zeilen bij Tante Truus. ,,We begeleiden verstandelijk gehandicapte jongeren naar werk. We lopen tegen een enorm doolhof van regelingen aan, zoals de AWBZ en de PGB-indicatie. Ik zou graag zien dat dat wat simpeler werd." Ze is tevreden over het initiatief. ,,Ik heb het idee een luisterend oor te hebben getroffen." Marcel Kolder is ook te gast. Hij heeft een jaar geleden de website www.degelukkigeambtenaar.nl opgezet. Ook hierop staan tips voor vereenvoudiging van regels. ,,Daarover heb ik al contact met de ambtenaren van Pechtold", vertelt de Almeerder. Jongerenwerker Ren Kempenaar geeft aan dat het soms moeilijk is de financin voor een project bijeen te krijgen. Sinds een jaar houdt hij zich bezig met het Budo-project dat jongeren via sporten weer op het juiste pad probeert te krijgen. ,,De regelgeving in de hulpverlening leidt er vaak toe dat jongeren lang moeten wachten voordat zij hulp krijgen."
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

4/6/2006 - Respect

Het woord respect komt in veel talen voor en betekent letterlijk omkijken naar maar wordt meestal vertaald met eerbiedigen of wat zwakker uitgedrukt: iemand in zijn waarde laten. Respect kun je definieren als het spanningsveld tussen betrokken zijn (liefde) en de juiste afstand houden (vrijheid). Respect is een complex begrip. Volwassenen leggen nog weinig uit wat respect betekent. Een kind moet uit de strenge toon waarmee de ouder zegt heb eens wat meer respect! afleiden dat de boodschap is dat je niet zomaar kan doen, laten en zeggen wat je wilt. Wat je wel moet doen, wordt er vrijwel nooit bij verteld. Dat maakt het leren om respect te tonen zo ingewikkeld. Respect zou moeten leiden tot een gezonde balans, dat het resultaat is van gelijke tegenkrachten: liefde en vrijheid. Binden en loslaten.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

2/6/2006 - Aziatische Zomerweken in Den Haag

Van mijn vrouw kreeg ik deze pop. Ontdekt afgelopen maandag op de Pasar Malam. De Aziatische zomerweken in Den Haag. Deze authentieke pop deed me denken aan het volgende verhaal. Eens liep er een man door de bergen. Hij zocht naar een plaats waar hij zich kon toeleggen op zelfdiscipline om zo zijn ware wezen te ontdekken. Terwijl hij naar een geschikte plek zocht, ontmoette hij een van Boeda's volgelingen. Hij vroeg hem waar hij vandaan kwam en de monnik antwoordde: 'Ik kom van de plaats waar ik oefen.' Omdat de man dacht dat dit de plaats was waar hij al die tijd naar gezocht had, vroeg hij: 'Wilt u me alstublieft daar een brengen?' De monnik antwoordde: 'Die plaats ligt in de pure en eerlijke geest' en vervolgde zijn weg. De man bleef alleen achter en besefte dat niet alles met de ogen gevonden kan worden.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

31/5/2006 - Teruggeven

Geluk kan niet worden nagestreefd, stelde Victor Frank, die 4 concentratiekampen overleefde. Ik kwam toevallig vanmorgen een boek van hem tegen. Geluk is een onbedoeld bijeffect van je persoonlijke toewijding of overgave aan de ander, zegt hij verder. Ik wil het volgende graag aanvullen: Uiteraard ben ik het met Victor eens. Echter ik meen dat geluk het absolute bijproduct is van het streven naar een hoger doel. Of dat nu het schrijven van een boek is, vrijwilligerswerk, of een reis naar ... verzin het maar. Geluk overkomt je juist dan, door er niet om te geven. Geluk is geen einddoel, maar vind je vaker als je het nemen - het consumptisme - af en toe inruilt voor het teruggeven.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

27/5/2006 - Baken in roerige en minder roerige tijden

Voor Alex mocht ik een mooie huisstijl ontwerpen.
Reacties (2) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

19/5/2006 - Geen woorden maar daden

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/5/2006 - visie21

'Visie21 creert een visie voor Nederland in de 21e eeuw, samen met andere Nederlanders, nieuwlanders en oudlanders. Stelt u zich eens voor: u bedenkt samen met andere Nederlanders hoe de toekomst van ons land eruit ziet.' Staat op de site van visie21. Topspecialisten begeleiden een groot aantal publieksarena's door het hele land, volgens het proces van visiecreatie. In totaal kunnen daar ongeveer 1000 mensen aan meedoen. Voor alle duidelijkheid, meedoen aan de publieksarena's is gratis. Bureau Samhoud is de initiatiefnemer. En in dit geval zonder zak geld van de overheid. Met dankbaarheid mocht ik deelnemen aan de Amsterdamsessie op 16 mei in het Olympisch stadion. Ik heb me in ieder geval opgegeven als leidend ambassadeur.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/5/2006 - Een zoen van ...

Een negerzoen bevordert toch de integratie?
Reacties (2) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/5/2006 - Hollandse identeit?

Nederlanders vinden zichzelf niet erg saamhorig. Slechts een op de vijf mensen vindt saamhorigheid een typisch Nederlandse eigenschap. Een kleine 40 procent vindt het zelfs on-Nederlands. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van Visie21 naar de heersende waarden in ons land. Visie 21 is een initiatief van burgers die op zoek zijn naar de Nederlandse kernwaarden. Een kleine 30 procent vindt dat de bevolking optimistisch is, voor tolerantie is dat 34 procent. De bekende nuchterheid doet het wel goed. Volgens drie op de vier mensen is dat een typisch Hollandse eigenschap. Het lijstje is alsvolgt: nuchterheid (75%) ondernemerschap (62%) vooruitstrevendheid (47%) ijver (43%) 0prechtheid en tolerantie op gedeelde plaats (34%) optimisme (28%) saamhorigheid (18%)
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/5/2006 - Koninginnedag in Almere

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

1/5/2006 - Mayim: Levend water

Een beeldmerk voor een fantastische vrouw. Haar bedrijf houdt zich bezig met mensen die ver van de maatschappij staan. Een bedrijf met een ideel doel. Voor integratie: sociaal en maatschappelijk. Vanuit een ieders talent. Mayim betekent 'levend water'. Michelle Rutten gebruikt de volgende quote van David Bowie op de achterkant van haar visitekaartje: 'I'm an instant star. Just add water and stir'.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

29/4/2006 - Koninginnedag

Een lieve vriendin stond afgelopen zaterdag 29 april met haar gelukshuisje naast het stadshuisplein in Almere. Ze verkocht geluk. De koningin kwam tenslotte in onze nieuwe stad. Ze verkocht samen met Victor 'wensjes'. In een huisje ingericht als een minibiechtstoeltje. De Almeerders moesten er wel aan wennen. Een wens, een beetje geluk, een gesprekje met de performers en een ballon met helium, dit voor slechts twee euro, minder dan een BigMac. Dat vonden ze wel veel geld, die Almeerders. Twee euro nog wel, voor een gesprekje en een ballon! In de luxe-schoenenwinkel aan de andere kant van het hellend steegje waren koninginnedag-aanbiedingen te vinden. Laarsjes voor 89 euro, ballerina's voor 49. Geluk is dus ook voor meer geld te koop, bleek uit de grote toeloop voor deze etalage. Alleen in een andere vorm.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

24/4/2006 - Edelgrootachtbare

'Er moet een God zijn, Edelgrootachtbare College, want dit kan men toch onmogelijk zelf bedenken?' Voorgaande zin is de mooiste zin die Gerard Reve wat mij betreft ooit geschreven heeft. De eenvoud, de verwondering en het taalgebruik is van grote orde. Het is bijna Pozie. Vanavond ga ik nog eens een boek van hem lezen.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

18/4/2006 -

Ik bevind me bij toeval in het hart van de VINEX en kijk verschrikt om me heen. De polderwind blaast storm in mijn haren. Het weerwater oogt donker en diep, maar vooral weer, veel weer. Ik zie opvallende gebouwen naast het water verschijnen. Meervormige gestalten: blokkendozen met tochtige gaten als kuisheidsgordels, postmoderne Berlijnse muren, ritmisch afgewisseld met torenhoge gebouwen, kloeke erecties en omhoog prangende borsten. Ego-vol aandacht vragend. Het blob-tijdperk beleeft een vulkanische uitbarsting. War of the Vinex. Erupties van glas, aluminium en van een rechthoekige samenleving. Het Almeerse platland. Lustige koopgoten en ondergrondse sloopgoten. In de benedenwereld. Het schimmenrijk van Hades. Veerman Charon verdient er zijn zilverlingen. Diep in de mergelgrotten van glooiland. Het prooiland van winkelketens en projectontwikkelaars. Rabbithill en Watership Down. Het stadshart van Almere is tot mijn ontzetting gekroond tot het stedebouwkundig laboratorium van de wereld. Legoworld en Disney gekloond, met als resultante pretpark Vinex. Thuishaven van de Jetsons. De ideale schoonfamilie. Entree 15 euro per dag. Afrekenen bij Charon. Het imperium van kasteelheer Frankenstein is weer, vooral weer, veel weer. Hij bestiert zijn Teletubby-heuvel vanuit de rune van ideenloosheid. Een-dimensionaal. Een laatste stuiptrekking. De architectuur in de tijdgeest van Albert Speer morft naar een ongekend beeld. Krampachtig houdt OMA haar kleinkind vast. Loslaten is moeilijk. Lost in Transition. De puber wil op eigen benen. Verlangt naar volwassenheid. Zwetend schiet ik wakker. Een nachtmerrie? Het zou toch niet ...
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

14/4/2006 -

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/4/2006 - Almere daagt je uit, de nieuwe slogan van het stadscentrum

Behalve het kasteel hebben we nu ook een andere klimrots: het citadel. Wie klimt er mee?
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

31/3/2006 - Zonder woorden

Vandaag Erwin Lazlo gesproken op een ontzettend fijn congres, deze slide liet hij zien. Ervin Laszlo is de oprichter Club van Budapest, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur. Plaatst de veranderingen van vandaag in een evolutionaire trend naar steeds grotere integratie. Echt leiderschap dus.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

20/3/2006 - Treinvertraging door conditie marechaussee

Langdurige vertraging bij Schiphol. Machinist roept de reden om: 'Beste passagiers, we staan hier nu al 10 minuten voor de tunnel, er schijnen asielzoekers te zijn ontsnapt en rennen nu over het linkertalud langs de trein. Zoals u kunt zien worden ze achtervolgt door de Nederlandse Marechaussee. Maar gezien de zichtbare slechte conditie van onze politie, zal het nog wel eventjes duren voordat de asielzoekers worden gepakt. Dus deze vertraging zal nog wel even duren.'
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

10/3/2006 - Nederland tegen terreur

Maak je eigen button op: http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/maak_uw_eigen_button
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

1/3/2006 - Gelukkig

Het koste flink wat energie en tijd. Maar het ei van Breinstorm en Piratendebat is eergisteren gelegd. En het publiek zag dat het goed was.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

22/2/2006 - Geloofsrelativering

Ik kon het niet laten.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

17/2/2006 - Integratie?

Rond 5 december melde ik dat Sante Claus teruggeleend is van de in de vorige eeuw naar Amerika geïmmigreerde Sinterklaas. Nu kom ik deze week bij AH het bakje coleslaw tegen. Hier gewoon verkrijgbaar sinds jaar en dag als koolsalade. Maar teruggeïmporteerd in een buitenlands jasje uiteraard veel lekkerder tegen een minder aardige prijs. Dat valt me sowieso tegenwoordig vaak op. Leenwoorden die eigenlijk oorspronkelijk Hollands waren. Leuk is het om naar buitenlandse gerechten te kijken waar de Nederlandse oorsprong in is terug te vinden. Zoals het Engelse bore-cole (boerenkool), het Papiaments roibit (rode bietjes) en het franse pomme de terre, een rechtstreekse vertaling van aardappel. Voedsel is van alle werelden. En volledig geïntegreerd en geaccepteerd.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

11/2/2006 - Hebban olla vogela nestas?

Deze week kondig ik met plezier de geboorte aan van een nieuw een leuk bedrijf: BLINK. Ik mocht voor eigenaar Liselot een huisstijl maken. Liselot ondersteunt kinderen die even de weg kwijt zijn, die een warm nest missen, en die nog niet zo goed kunnen vliegen. Teruggrijpend op de eerste Nederlandse zin door een Belgische monnik in de middeleeuwen opgetekend, hebben we samen dit beeld bedacht. En het was goed. Dank je wel Liselot, dat ik dit beeld voor je mocht scheppen.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/2/2006 - Pinguïns kunnen vliegen

Net gesignaleerd achter mijn huis. Het is echt zo. Alles is mogelijk. Innoveren is leren. Deze pinguïn heb ik voor het innovatiecongres gemaakt.
Reacties (1) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

3/2/2006 - Kolderkartoon

Toch leuk, zo' n eigen strip.
Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

<- Laatste Pagina :: Volgende Pagina ->

Links

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
kolder@draoidh.nl

Over mij

Relativering en positief denken is mijn drijfveer. Maatschappelijk relevante gebeurtenissen in de omgeving opmerken en actief de verandering vinden.

Recente Berichten

Gekke Gerda
Almere wordt Culturele Hoofdstad in 2018, zo is het!
Versus de joviale populist
Uberdesign und 'going dutch'
Flowland en creative cities organiseert Doe-het-niet-zelf
Almere, Almere, mijn stad, mijn verlangen, mijn schaalsprong
Vele Almeerders steunen Almere2018 culturele hoofdstad van Europa
Going for European Capital of Culture
Messerschmidt
Road Movie ontwikkelt voor klant als viral ...
Linz, culturele hoofdstad van Europa
Almere 2018 wint promotieprijs
We zijn wat we hebben
QR scan is fantastisch
Andries Greiner gedeputeerde Flevoland beschermheer Flowland
Met mijn lief naar Berlijn geweest
Ik ben een Edgeling dus ...
lintjesregen
Komt allen op 9 mei a.s.
Stoer
Museum of contemporary African Art and more
Ich bin ein Berliner
Naamloos
Opkikker
Flying high - mijn dochter haalt vliegvaardigheidsbrevet in Lelystad
Almere2018 website genomineerd
Merkholisme in roerige tijden
Fokke en Sukke durven wel
Bananas - upcyclen op zijn cradles
Almere wil culturele hoofdstad van Europa worden
Schaatsrollen is de nieuwe rage (anders dan rolschaatsen)
LOL - about environment and ships
Mijn helden van 2008
four beat six: Joop van Deuren, mijn verre buurman gaat het helemaal maken
Mooi logo
Mijn ding dus ...
Workshop New Towns
Starting an international foundation: Flowland, creative industries Flevoland
'There is enough for everybody's need, not enough for everybody's greed'
Documentaire over Nieuw Flevolands Peil
Afscheidscongres van Commissaris van de Koningin Michel Jager
Cultuurfonds beloont initiatief Almere 2018 / Cultuurspoor Nieuwland
Mona Alikhah, een beeldmerk voor een prachtvrouw
nacht van de cultuur in Almere 2008 - 2018
Jose Carreras en Allessandro Safina: Magnifiek
Almere 2018 > eigen expositieruimte met Marily Monroe
Prokkeldag
Via deze url kun je chatten over Almere2018
Naamloos
Klaar voor de olympische spelen in Beijing
Cultuurspoor Nieuwland
Battle of the cultural cities Utrecht
Zoektocht naar authenticiteit en duurzaamheid
Ik ben adam (een afgekeurd filmpje van Centraal Beheer)
Op internet van een medeblogger over Gilette
Rode Kruisgala
Kooplust
In dialoog met Deepak Chopra
The Almere Principles
1 april 2018 - sbs6
De utopie is nu ...
ORCA
Volle leegte verbindt boven- met onderwereld
Yes We Can
'The context economy' wordt wereldwijd omarmd
Afval is voedsel
Alleen een crisis leidt tot werkelijke verandering
Less is more.
Word je eigen goeroe!
Belasting op teveel ramen en deuren
Movies that matter - Alsof er naast je bioscoopstoel een bermbom kan afgaan.
Almere adolescent
In dialoog met de stad
Volwassenen infantiliseren: Pas op, de Kidults komen eraan ...
Cultuur verovert de werkvloer
Thinkareté
Good governance en transparantie van maatschappelijke ondernemingen
Trots op Almere? Kijk eens naar deze presentatie van James Howard.Dan zijn onze new towns toch iets minder depressief.
Waarom onderwijs?
Duurzaam
Het is gewoon inkoppen bij dit onderwerp
Eindelijk het boek Blink uitgelezen
De trends volgens het trendwatcher congres van afgelopen maand
Links-rechts
Kleine Denker
boksring of dialoog
Almere 2018, culturele hoofdstad van Europa
Een gesprekje met God
Rene Kempenaar blijft in ons collectief geheugen
Welbevinden
Aftrap voor Almere 2018
an inconvenient truth
Herstart Fokker
Zonnekoning(in) niet alleen in Afrika
Almere 2018
Wat is boos en wat is kalm
Een beeldmerk voor Ym
Waardenvol werkt!
Van Dale wacht op antwoord
Snoepgoed
Culturele identiteit en diversiteit
Samen werken, samen leven ...
respect
Ja en nee
Almeerse Fjorden
Nieuwe termen in marketingcommunicatie
Opening nieuwe schouwburg
Mijn voornemen
Dictator
Einstein Generatie
Kind en badwater
More or less
Oktober Borstkankermaand
Een vrije denker
Minister Nicolaï's Last van de overheid
Soms is het leuk om ergens bestuurslid van te zijn
kolderkartoen
Banner
Eenzame sfinx van vergankelijkheid
Zomertijd
Kolder voor Leidinggevenden
Tunnelvisie
Op de top van je kunnen
Kolderkartoen
De boeiende boeier
Bilateraaltje met Pechtold
Respect
Aziatische Zomerweken in Den Haag
Teruggeven
Baken in roerige en minder roerige tijden
Geen woorden maar daden
visie21
Een zoen van ...
Hollandse identeit?
Koninginnedag in Almere
Mayim: Levend water
Koninginnedag
Edelgrootachtbare
Naamloos
Naamloos
Almere daagt je uit, de nieuwe slogan van het stadscentrum
Zonder woorden
Treinvertraging door conditie marechaussee
Nederland tegen terreur
Gelukkig
Geloofsrelativering
Integratie?
Hebban olla vogela nestas?
Pinguïns kunnen vliegen
Kolderkartoon
Blowbord te koop
burgelijke ongehoorzaamheid in sterk 'format'.
KolderKartoon
Lach je niet dood
Raw Food
De wet van de remmende voorsprong
Boldoenerij
Ideeloos scrabbelen
Ons boek
Zonder Titel